Nye CO2-kvoter sætter Faxe Kalk under pres

CO2. De nye CO2-kvoter, der kører de kommende fem år, er otte procent lavere end hidtil. Det sætter danske energitunge virksomheder under pres, idet de kan vælge at sænke produktionen med otte procent eller fastholde samme niveau i produktion og tilkøbe kvoter.

Faxe Kalk har fået tildelt 99.600 ton frie CO2-kvoter pr. år de kommende fem år. Det er den mængde CO2, virksomheden må udlede i gennemsnit pr. år i den kommende femårs periode.

»Det ser ud til nogenlunde at holde, men det er vigtigt at huske på, at det er ud fra en dårlig situation,« siger adm. dir. Klaus Kiens, Faxe Kalk.

Selvom byggeriet i de senere år har haft fuld fart på, og Faxe Kalk har nydt godt af byggeboomet, er omsætningen i dag lavere end den var i 1998. Og 2007 bliver et rigtig skidt år for Faxe Kalk på grund af de store mængder nedbør i løbet af året. Faxe Kalk leverer brændt kalk til røggasrensning hos de kulfyrede kraftværker. Men med en våd sommer bliver elektriciteten fra vandkraftværker i Sverige billigere, end de kulfyrede danske kraftværker, og dermed falder kraftværkernes efterspørgsel efter brændt kalk.

En samlet opgørelse fra Dansk Energi viser, at egenproduktionen af el hos kraftværkerne er faldet 16 procent fra 2006 til 2007. Og det rammer Faxe Kalk negativt med hensyn til afsætning af brændt kalk til elværkerne.

»Så når kvoterne bliver reduceret, rammer det ikke kun os. Det rammer også kraftværkerne, som har vanskeligt ved at konkurrere med kraftværker i Sverige og Tyskland. Når kvoterne ser ud til at holde de kommende fem år, så er det i en væsentligt dårligere situation, hvor vi er alvorligt ramt på vores konkurrenceevne, og hvor der ikke levnes plads til vækst uden ekstra omkostninger,« siger Klaus Kiens.

Nyt EU-forslag i januarSamtidig med denne klemme har EU, ifølge vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi, heller ikke afklaret situationen om, hvordan fremtidens kvotesystem for CO2 ser ud efter 2012, hvor den kommende femårige aftale udløber. EU-kommissionens forslag bliver fremlagt på et møde den 23. januar 2008.

Derfor har Faxe Kalks belgiske ejere også sat investeringerne ved kalkværket i Fakse i bero. Maskinerne, som bruges til at bryde kalk, har en levetid på mellem 10 og 20 år, og selvom de godt kunne trænge til at blive udskiftet, bliver de det ikke. Ejerne afventer nemlig en afklaring på CO2-området.

»Hvis ikke, der skal produceres brændt kalk i Fakse efter 2012, når den kommende femårige CO2-kvoteordning udløber, foretrækker ejerne i Belgien ikke at investere i så dyre maskiner. Derfor skal de nuværende maskiner holde en tid endnu,« siger Klaus Kiens.

Ifølge Kalk- og Teglværksbranchens direktør Tommy Bisgaard befinder omkring 100 danske virksomheder sig i en tilsvarende situation som Faxe Kalk.

»Vi har nu en industri med verdens højeste afgifter og det allerlaveste antal frie kvoter i Europa. Danske fabrikanter af mursten, teglsten, beton og kalk bliver tvunget til at sænke deres produktion, eller også pålægges de højere omkostninger ved at vokse. Der er ganske enkelt ikke plads til vækst i det omfang, markedets efterspørgsel udvikler sig,« siger Tommy Bisgaard.