Nye boliglån øger obligationsomsætning

Rentetilpasningslån og afdragsfrie lån er med til at sætte skub i omsætningen af obligationer.

Danmark er et obligationsland. Det bekræftes endnu en gang af nye tal for omsætningen af obligationer, der var rekordstor i 2003.

Der blev omsat for ikke mindre end 31.000 mia. kr. i 2003. Det svarer til 125 mia. kr. hver eneste hverdag året igennem. Det er ni procent mere end året før.

Det er den danske model med finansiering af ejerboliger ved hjælp af udstedelse af obligationer, der giver de enorme omsætningstal, og da det efterhånden er blevet folkesport at omlægge boliglån, er det blot med til at øge omsætningen.

»Den øgede brug af rentetilpasningslån og introduktionen af afdragsfrie lån har haft en markant effekt på låneomlægningerne og dermed obligationsomsætningen,« siger administrerende direktør Johannes Luef fra Værdipapircentralen.

Mens omsætningen af realkreditobligationer stiger, stagnerer omsætningen af statsobligationer. Det skyldes naturligt nok, at Danmark afdrager på sin gæld i øjeblikket, og Nationalbanken derfor udsteder færre obligationer.

Allerede inden opgørelsen over omsætningen i 2003 var færdig, blev der sat endnu en rekord. Det skete den 2. januar, der bød på den hidtil største omsætning af obligationer på én enkelt dag: 341,1 mia. kr. Til sammenligningen kostede opførelsen af den faste forbindelse over Storebælt lidt over 20 mia. kr.

Over halvdelen af obligationsomsætningen gennemføres mellem to professionelle handlere, mens handler mellem fondshandlere og egentlige kunder kun udgjorde 38 pct.