Ny vækst hos Haarslev efter afmatning

mvh larsroger Haarslev A/S, der tidligere hed Hårslev Maskinfabrik, er en af verdens absolut førende aktører som fremstiller af komplette produktionsanlæg og enkeltmaskiner til både destruktions- og fødevareindustrien, og virksomheden kom ud af 2003/04 med både en vigende omsætning og et vigende resultat.

Et resultat efter skat på 12,2 mio. kr. efter skat ville i de fleste virksomheder vække tilfredshed, men i Hårslev på Nordfyn hedder det i ledelsesberetningen i regnskabet, at "aktiviteten og resultatet for året er lavere end forventet og anses ikke som tilfredsstillende under hensyn til de givne forretningsmuligheder". Vanen tro ønsker virksomheden ikke at kommentere sit regnskab yderligere, men med formuleringen er man tydeligvis ikke imponeret over sig selv. I regnskabet kan man så læse, at medarbejderstaben er øget betragteligt i 2003/04, og i den forløbne weekend søgte virksomheden efter medarbejdere i bundter, bl.a. maskinarbejdere og klejnsmede, så noget kunne tyde på, at virksomheden igen er ved at få medvind. I ledelsesberetningen skriver virksomhedens ledelse da også, at "selskabet forventer et øget aktivitets- og indtjeningsniveau i det kommende regnskabsår".

Udvidelse

Så alt tyder på, at det går fortsat godt i virksomheden, som den adm. direktør Leif Østergaard Nielsen stiftede i 1973, og som han fortsat ejer. Virksomheden råder over produktionslokaler på 20.500 kvadratmeter, og man har netop yderligere købt et areal på 34.000 kvadratmeter til udvidelser, som Søndersø Kommune netop har godkendt til erhvervsformål og dermed givet tilladelse til udvidelserne. På sin hjemmeside, som man i øvrigt ikke reklamerer med udadtil, skriver virksomheden som sin profil på engelsk, tysk og fransk .