Ny syddansk sundhedsklynge er på vej

Sej fødsel. Health Cluster South skal samle danske og formentlig også nordtyske virksomheder om produktion af udstyr til social- og sundhedssektoren.

Med Danfoss i ryggen etablerer en række private og offentlige aktører i Sønderjylland inden for kort tid sundhedsklyngen Health Cluster South, der skal frembringe nye produkter til at lette arbejdet i den trængte social- og sundhedssektor.

Den kendte sønderjyske erhvervsmand og ildsjæl Asger Gramkow har arbejdet med visionen i årevis, og nu er han som formand for organisationen Health Care Innovation (HCI) ved at være i mål.

- Det har taget længere tid, end vi havde regnet med, men grundideen med at udnytte viden inden for mekatronikområdet til at løse problemer inden for social- og sundhedsområdet er bibeholdt, og den er mere rigtig end nogensinde, siger Asger Gramkow.

Konference er startskudKoordinator i HCI, Jan Christensen, oplyser, at der er identificeret omkring 60 potentielle syddanske og 95 nordtyske virksomheder inden for bioteknologiområdet.

- Målet er at komme op på i hvert fald ti danske virksomheder fra begyndelsen og at få flyttet tankegangen hos nogle af de virksomheder, der endnu ikke har sundhed som arbejdsområde, siger Jan Christensen.

Health Cluster South skydes i gang med en konference i slutningen af næste måned. Endnu mangler afklaring af en række formelle spørgsmål, ligesom ejerskabet til de projekter, der skal komme ud af klyngedannelsen, endnu ikke er fastlagt.

Ejeren af Sønderborg-virksomheden PAJ Systemteknik med 15 medarbejdere, Poul A. Jessen, henter hovedparten af sin omsætning inden for medicosektoren, som han leverer sikkerhedsudstyr inden for EKG, anæstesi og infusion til. Han er overbevist om det store potentiale i en syddansk sundhedsklynge, hvis den vel at mærke bliver markedsdrevet og satser på at opfylde konkrete behov i social- og sundhedssektoren.

- Det er et vækstområde, der vil vokse endnu mere, og set i lyset af, at de vestlige lande skal leve af viden og skal udvælge nogle områder at styrke den på, er der konsensus mellem handling, produkter og marked. Klyngen skal ikke være en forening men et forum, hvor virksomheder finder sammen og udnytter hinandens styrker, siger Poul A. Jessen.

Bemærkelsesværdigt har PAJ Systemteknik hele tre ph.d.er knyttet til sig inden for flere fagområder.

Nye virksomheder og jobProdukterne inden for bioteknologiområdet spænder vidt, fra mekaniske hjælpemidler til avancerede, mekatroniske produkter, der kombinerer mekanik og elektronik. Sverige har en mangeårig tradition inden for området, og også Sydslesvig står stærkt, hvorimod Danmark ligger et godt stykke nede på ranglisten.

I Danmark ventes store virksomheder som Danfoss og Linak samt en række mindre virksomheder at indgå i klyngesamarbejdet.

, og Asger Gramkow ser frem til, at flere års forarbejde snart udmønter sig i de første produkter.

- Der vil komme virksomheder og job ud af det her, for behovet er der, og teknologien inden for mekatronik findes i regionen. Vi oplever, at det ikke er særlig interessant at få job i social- og sundhedssektoren i disse år, og det kan gøres mere spændende ved at tilføre nye hjælpemidler til området, siger Asger Gramkow, der har i sinde at trække sig ud af arbejdet, når det har fundet sin form.