Ny struktur løfter indtjeningen

Indtjeningen er dog fortsat presset af skarp konkurrence på det vesteuropæiske marked, mens der er bedre markedsvilkår

i de nye EU-lande, fremgår det af regnskabet for 2003. Året endte med et nettooverskud på 1,4 mio. kr., hvilket

er klart bedre end i 2002, da det blev et underskud på 24,1 mio. kr. Selvom regnskabet er præget af engangsudgifter på

4,6 mio. kr., mener ledelsen, at overskuddet er for beskedent. Omsætningen faldt en anelse fra 289 mio. kr. i 2002 til 275 mio.

kr. sidste år., men der budgetteres med fremgang i år. Af regnskabet fremgår det, at der ventes en omsætning

på 275-295 mio. kr. og et overskud før skat på 5-7 mio. kr. DanTruck-Heden er opdelt i to forretningsområder,

Danmark og International. I division Danmark, som beskæftiger sig med salg og servicering af både egne og importerede

trucks, var konkurrencen meget hård sidste år, og omsætningen faldt fra 150 mio. kr. til knap 110 mio. kr. DanTruck-Heden

beretter, at udenlandske konkurrenter har forsøgt at skabe sig en platform blandt andet ved at sælge nye trucks til reducerede priser

samtidig med, at de har tilbudt høje priser for de bugte trucks. Samlet set var det danske marked uændret med hensyn

til nye kontravægt gaffeltrucks, men opgjort i kroner er markedet reduceret. I International - der sælger diesel og gasdrevne

trucks af mærkerne DanTruck og Heden primært i Skandinavien og Tyskland - steg omsætningen derimod fra 138 mio. kr.

i 2002 til 165 mio. kr. sidste år. Omsætningsstigningen er særligt sket på det tyske marked, men DanTruck-Heden

har også haft succes på det svenske marked. For indeværende år ventes fremgang internationalt, hvilket blandt

begrundes med, at der er ansat en sælger med ansvaret for Østeuropa.