Ny strategi for de offentlige indkøb

Det er nye tider i Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). Staten og Kommunernes Landsforening, der i fællesskab

ejer SKI, vil have øget fokus og større besparelser på de offentlige indkøb. Derfor har man iværksat

ændringer af SKI, der i omfang minder om en revolution.


Der arbejdes således på en helt ny strategi for virksomheden,

der siden 1994 har forhandlet rammeaftaler for offentlige indkøb på plads. I den forbindelse er både den tidligere

direktion og bestyrelse skiftet ud. Væk er den mangeårige administrerende direktør, og kun ét enkelt bestyrelsesmedlem

har beholdt sin plads ved bordet.


Foreløbig er den nye strategi ikke fastlagt, men SKI''s nye direktion og bestyrelse har

gjort sig nogle overordnede tanker om, hvordan SKI skal løse sin opgave - at sikre offentlige organisationer størst

mulig indkøbseffektivitet - i fremtiden.


- Vi har flere overvejelser om SKI''s fremtidige strategi. Dels tænker vi på

at indføre en ny type indkøbsaftaler, dels at udbygge vores konsulentservice. Samtidig skal vi fokusere på at

få de offentlige indkøbere til at bruge internettet mere, når de køber ind, siger formanden for SKI''s nye

bestyrelse, Holger Lavesen.


SKI''s nye strategi bliver først endeligt fastlagt, når man har fundet afløseren

for den tidligere administrerende direktør, Erik Svaneborg. Han fratrådte med udgangen af januar i år, efter gensidig

overenskomst, som det hed. På trods af, at han år efter år leverede flotte resultater, bliver det ikke ham, der

skal lede SKI i fremtiden.


Et headhunterfirma er sat på opgaven med at finde en ny administrerende direktør, og

Holger Lavesen forventer, at en udnævnelse finder sted inden for de næste to-tre måneder. Indtil da fungerer direktør

Niels Frederiksen som administrerende direktør.

Ny bestyrelse

Mens man således fortsat leder efter en ny daglig leder,

er den nye bestyrelse nu kommet helt på plads. I sidste uge blev direktør Torkil Bentzen, Energi E2, valgt som næstformand,

og dermed afsluttedes den store udskiftning i SKI''s øverste ledelse.


Den begyndte i oktober sidste år, da fire nye

medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling. Ud over de to medarbejdervalgte repræsentanter

overlevede kun den tidligere socialdemokratiske justits-, landbrugs-, fiskeri- og trafikminister Bjørn Westh revolutionen

i SKI''s bestyrelse.


SKI omsætter årligt for godt fire mia. kr. Der findes ikke et præcist tal for de samlede

offentlige indkøb, men de skønnes at ligge over 100 mia. kr.