Ny stor ordre til Lindø

En nybygningsordre på en række gigantiske containerskibe fra rederiet A.P.Møller-Mærsk A/S sikrer beskæftigelsen

på landets sidste store nybygningsværft Lindøværftet ved Odense til og med marts 2007.Det gælder

både beskæftigelse for værftets egne 1700 timelønnede og øvrige ansatte, i alt omkring 2.200, men

det gælder også det store antal på flere hundrede ansatte hos underleverandører, som arbejder på værftet.

Det sker bl.a. inden for el og andre specialydelser har landets skibsværfter traditionelt anvendt underleverandører,

så ordren får også stor betydning i en del større og mindre fynske håndværksvirksomheder.Lindøværftets

adm. direktør John Skov Hansen bekræfter ordren, men vil ikke gå i detaljer, fordi det overlader man traditionelt

på Lindø til kunderne at gøre.John Skov Hansen vil traditionen tro hverken fortælle, hvor mange skibe, der

er tale om, eller hvor store de bliver, men det bliver sandsynligvis containerskibe, der er længere end de 362 meter, som værftets

sidste nybygning, Arthur Mærsk var, som blev afleveret til rederiet i november 2003. Dette skib kan ifølge de officielle

oplysninger have 6.600 containere ombord, men sandsynligvis langt flere, så de nye containerskibe vil kunne rumme langt flere.

Ordren er vigtig for værftet, fordi de store skibe fremstilles successivt i meget store elementer, og der ville snart

opstå et slip i værftets produktionskæde, hvis ikke en ordre snart var i hus.I forvejen er værftet

godt i gang med at bygge to overfladeskibe til flåden, som begge skal afleveres i 2004. Disse flådefartøjer gav

i starten en del hovedbrud på værftet, fordi de fremstilles af noget tyndere stål, end de store tank- og containerskibe

bygges af, og det gav problemer med svejsningerne.Men disse problemer er overstået, siger direktøren.

projektplanet arbejder Lindøværftet desuden sammen med et svensk værft om at bygge ubåde, men ifølge

John Skov Hansen er det endnu på projektplanet, og der vil gå år, inden et eventuelt byggeri af ubåde vil kunne

gå i gang.