Ny lov til ejendomsvurderinger møder hård kritik: De bliver »tilfældige« og »uretfærdige«

Nye ejendomsvurderinger bliver tilfældige, uretfærdige og uigennemskuelige, lyder det fra advokater, revisorer og boligejere i en byge af kritiske høringssvar.

Skatteminister Morten Bødskov (S) Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Når skatteminister Morten Bødskov (S) i den kommende uge beder om Folketingets godkendelse af en række nye regler for vurderinger af ejerboliger og andre ejendomme, er det for at skabe »mere retvisende og ensartede ejendomsvurderinger« og for at »genoprette tilliden« til de udskældte vurderinger.

Men ifølge organisationerne for advokater, revisorer, parcelhusejere og udlejere af ejendomme, som skal leve med ejendomsvurderingerne, vil det gå stik modsat. Det skriver Politiken søndag.

Det nye system vil blive unødigt kompliceret. Det vil føre til, at ens ejendomme vurderes forskelligt, gøre vurderingerne uforståelige for borgerne, skabe større uretfærdighed og skade borgernes retssikkerhed.

Det fremgår af de mange høringssvar, som er indsendt til en vidtgående og kompliceret ændring af vurderingsloven, som regeringen ifølge flere af organisationerne er ved at haste gennem Folketinget.

Advarslerne og kritikken kommer fra Danske Advokater, FSR Danske Revisorer, Dansk Byggeri, Ejendom Danmark, Parcelhusejernes Landsforening og Ældre Sagen.

»Danske Advokater har en generel bekymring for, at lovgivningen om ejendomsvurderinger er/bliver unødigt kompliceret. Mange af de vedtagne regler forekommer at være lappeløsninger, der ikke bidrager til et sammenhængende og konsistent skattesystem,« skriver Danske Advokater.

Det er først og fremmest opgaven med at fastsætte værdien af grunde, som man ikke har salgspriser for, som vil give problemer. Det gælder blandt andet grunde under mange ejerlejligheder.

Danske Advokater forudser, at »det bliver sværere at forudse og beregne grundværdiansættelsen«, og at vurderingen af to sammenlignelige naboejendomme »kan blive forskellig«.