Ny lov giver præmie-stigninger

Læs mere
Fold sammen
Der venter meget snart en ekstra regning til landets mange tusinde bilejere. Når sommeren står for døren vil de

blive mødt af præmiestigning på deres motoransvarsforsikring på op mod 50 pct. Derimod vil kaskoforsikringen

ikke blive berørt, og den samlede stigning på bilforsikringer bliver på cirka 10 pct.


Den højere præmie

skyldes udelukkende, at der pr. 1 juli i år træder en ny lov i kraft, som sender erstatninger ved personskade i vejret.


Mere

præcist bliver det maksimale beløb, som en person kan blive tilkendt i erstatning, fordoblet fra tre mio. kr. til seks

mio. kr.


Det sker efter en række år, hvor Danmark har haltet langt bagefter internationalt, når det gælder

om at hjælpe ofre for trafikulykker rent økonomisk.


For forsikringsselskaber betyder det, at deres udbetalinger

sandsynligvis vil vokse fra 100 mio. kr. om året og op til 190 mio. kr.


Den regning sender selskaber naturligt nok videre

til kunderne.


- I princippet er det præmierne på alle ansvarsforsikringer, der kommer til at stige. Men de største

forhøjelser kommer på motoransvarsforsikringerne. Her regner vi med stigninger på 40 til 50 pct., siger vicedirektør

i Topdanmark, Frits Klingenberg.


Da kaskoforsikringen udelukkende dækker skader på bilen og ikke personer, vil præmierne

på den forsikring ikke blive berørt. Og slutfacit for den samlede forøgelse af præmierne på bilerne

bliver noget mindre.


Og Frits Klingenberg fremhæver, at den procentvise forøgelse vil blive den samme på

alle bilforsikringer, men at det naturligt nok bliver de yngste bilister, som i kroner og ører kommer til at mærke forskellen hårdest.
ansvarsforsikringen kan de regne med, at deres præmier går i vejret med et par tusinde kroner.

Mindre stigningerde øvrige ansvarsforsikringer ryger præmierne også op, men ikke i samme grad som motoransvar, og på de øvrige

forsikringer har Frits Klingeberg følgende rettesnor.


l På erhvervsansvar vil der komme stigninger på mellem

20 og 30 pct.


l Præmierne på arbejdsskade-forsikringerne vokser med cirka fire pct. Hele området er på

vej til at blive ændret, og et af elementerne kommer fra den ny lov om større erstatninger.


l Private ansvarsforsikringer

og hundeansvar. På det felt er antallet og skader ikke ret stort, og priserne på forsikringerne vil kun blive sat op med

20 kr. til 30 kr.


Da de højere præmier kommer i stand på grund af en ny lov, vil de sandsynlgvis blive de

samme i alle forsikringsselskaberne. Hos Topdanmark regner man med at sende brev ud til alle kunderne med den ekstra opkrævning

i juni.