Ny Løn skulle gerne motivere medarbejderne

Lønkamp Ledelsen på Hørsholm Sygehus ønsker, at medarbejderne bakker op om Ny Løn, så lønpuljen fordeles på en millimeter-retfærdig måde. Sundhedsassistenterne er tilfredse, men sygeplejerskerne vil af med lønsystemet.

Læs mere
Fold sammen
Det koster på troværdigheden, hver gang en kommunal eller amtslig arbejdsgiver sparer på de penge, der er afsat til Ny Løn. Det bringer lønsystemet i miskredit blandt de offentligt ansatte, og det er der sådan set ikke noget at sige til, mener administrerende direktør Torben Knudsen fra Hørsholm Sygehus.

Han ønsker lige som de fleste arbejdsgivere, at der bliver afsat flere penge til Ny Løn. Derfor har han gjort en særlig indsats for at vise medarbejderne, at de kan have tillid til det individuelle lønsystem.

»Det burde være overflødigt at sige. Men vi gør meget ud af at sikre, at de lønpuljer, der er aftalt centralt, også bliver udmøntet. Det virker, som om nogle offentlige arbejdsgivere fristes til at spare på Ny Løn, når det kniber med at få pengene til at slå til. Men det er hverken rimeligt eller klogt,« siger Torben Knudsen.

Hospitalsdirektøren betragter Ny Løn som en økonomisk gulerod, der kan motivere sygehusets personale til at finde bedre løsninger og arbejdsgange, så man kan få mere ud af ressourcerne. Men hvis arbejdsgiverne snyder på vægten, så får de ikke medarbejdernes opbakning.

»Vi fører et nøje regnskab over, hvor mange penge vi har forhandlet om, og hvor mange der mangler at blive udmøntet. Her kan medarbejdernes repræsentanter også se, hvilke ansatte med løntillæg som har skiftet job, for deres penge går tilbage til puljen,« siger Torben Knudsen.

Han mener, at gennemsigtighed og en fair fordeling af de individuelle løntillæg er altafgørende, hvis Ny Løn skal virke efter hensigten. På Hørsholm Sygehus betyder det, at alle faggrupper har lige meget ret til pengene.

»Vi fordeler Ny Løn på en meget millimeter-retfærdig måde, hvor vi deler puljen ud i forhold til lønsummen i de forskellige forbund. På den måde undgår vi, at nogle faggrupper bliver lillebror i det her spil,« siger Torben Knudsen.

Kagen fordeles ligeligt
Ny Løn er et af de største stridspunkter ved de igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlig område. Modviljen varierer i styrke mellem de forskellige faggrupper. Nogle ønsker at kassere lønsystemet helt, mens andre vil erstatte det med en individuel aflønning, der er skræddersyet til lige netop deres gruppe.

På Hørsholm Sygehus mener social- og sundhedsassistenterne, at Ny Løn er en gevinst.

»Jeg tror, at vi har opnået nogle lønstigninger, som vi ikke ville have fået uden Ny Løn. Så jeg kunne godt tænke mig, at puljen var noget større. Det virker også mere retfærdigt, at du belønner medarbejdere, der har nogle særlig kompetencer, i stedet for at alle bare for det samme,« siger Susanne Madsen, fællestillidsrepræsentant for FOA.

Hun oplever ikke, at social- og sundhedsassistenterne på sygehuset er utilfredse med deres løn eller måden, den bliver fordelt på.

»Jeg ved godt, at der er andre steder, hvor assistenterne har fået at vide, at nu er der ikke flere lønkroner tilbage. Men vi er ikke blevet overset her på sygehuset. Vi har fået vores del af kagen,« siger Susanne Madsen.

Passer ikke til kulturen
I Dansk Sygeplejeråd roser regionsformand Dorte Steenberg også den måde, Hørsholm Sygehus forvalter Ny Løn på. Men det betyder ikke, at hun er tilhænger af, at man belønner den ene medarbejder frem for den anden.

»Ny Løn er skruet sammen på en måde, der ikke dur til den kultur, der er på et sygehus. Set med sygeplejerskernes øjne er der for meget fokus på den individuelle tildeling af løn og for lidt fokus på den faglige udvikling. Jeg synes, at vi skal af med lønsystemet,« siger Dorte Steenberg.

Hun er ikke modstander af, at der forhandles løn lokalt. Men Dorte Steenberg synes, det ville være bedre at belønne sygehuspersonalet på teambasis, da resultaterne på en hospitalsafdeling ofte opnås ved samarbejde.

Løn er tabu
Sygeplejechef Anita Amann gør meget ud af at opstille gennemskuelige kriterier for de individuelle lønforhandlinger med personalet på Hørsholm Sygehus. Som leder for en gruppe er hun glad for at have en sum penge, så hun kan belønne særligt dygtige medarbejdere med et tillæg.

»Ny Løn er vigtig for at fastholde de medarbejdere, som vi har brugt mange penge og år på at uddanne til at varetage nogle særlige funktioner,« siger Anita Amann.

Hun er imidlertid godt klar over, at sygeplejerskerne på hospitalet ikke har taget lønsystemet til sig.

»Sygeplejerskerne synes ikke, at Ny Løn er retfærdig. Det tror jeg aldrig, at de vil komme til at synes. Generelt er de slet ikke interesserede i at tale om løn. Det er en slags tabu. Og det er først, når forhandlingerne er overstået, at de begynder at sige øv, hvorfor fik jeg egentlig ikke noget,« siger Anita Amann.