Ny kurs for EU-samarbejdet

Af erhvervspolitisk konsulent Ulla Brandt, Dansk Erhverv.Det økonomiske samarbejde i EU har været en stor succes.

Men kursen er ikke altid lige klar. Hvis EU skal skabe resultater for erhvervslivet, kræver det en ny kurs med langt større fokus på liberaliseringer.

Det er på tide, at EU lægger en ny og mere erhvervsorienteret kurs.

En hel servicesektor står på spring for at realisere poten-tialet i øget vækst og eksport og især i de vidensintensive brancher som it, revision, rådgivning, design og reklame er potentialet stort.

Imidlertid har en række højtprofilerede sager på det seneste sat en tyk streg under EU's manglende handlekraft, når det gælder om effektivt og utvetydigt at skære igennem og sikre erhvervslivet optimale vilkår og vækst.

Det farceagtige forløb omkring indførelsen af straftold på sko fra Kina og Vietnam vidnede om, at protektionistiske tiltag har medvind i mange EU-lande.

Samtidig viste den lange og myteprægede debat om EU's servicedirektiv, at initiativer der skal skabe større samhandel og fjerne barrierer for EU's servicevirksomheder gang på gang møder stærk og urimelig modstand.

En ny kurs skal gå længere end det udvandede servicedirektiv. Service bliver en stadigt større del af økonomien, men det indre marked halter bagefter.

En ny kurs skal også præges af et opgør med de protek-tionistiske takter, som tekstilsager og skosager har været udtryk for. Europas økonomi er ikke tjent med, at vi hegner os inde eller bygger nye forhindringer for samhandlen.

Endelig kræver en ny kurs også, at vi økonomisk satser på det rigtige og satser helhjertet. Alt for mange midler er bundet i landbrugsstøtte og andre ordninger, som ikke bidrager til at fremtidssikre samfundsøkonomien. Der er ingen fremtid i at poste milliarder i landbruget, for vi lever ikke længere i et landbrugssamfund.

I stedet bør EU satse markant på at forbedre konkurrenceevnen på vækst, uddannelse, forskning og beskæftigelse. Dét er en ny kurs og vel at mærke en kurs med retning fremad.