Ny hovedaktionær i Post Danmark

Et statsligt frasalg af 25 procent af Post Danmark bør ledsages af et politisk løfte om yderligere frasalg inden for få år. En storinvestor vil have indflydelse på nye tiltag og rationaliseringer, som kan øge Post Danmarks indtjening.

DANMARKSHISTORIE: Inden årets udgang har trafikminister Flemming Hansen efter alle solemærker truffet en danmarkshistorisk beslutning. Han har solgt 25 procent af Post Danmark. Og dermed er endnu et stort klassisk monopol på vej mod en gradvis privatisering.

Den kommende uge går Folketinget igang med at behandle den nye postlov, der fastlægger de afgørende forudsætninger og krav, som Post Danmark skal arbejde under de kommende år. Bl.a. vil tætheden af posthuse i landet afgøre, hvor meget Post Danmark kan rationaliseres. Og dermed hvor interessant virksomheden er for en køber.

Imens arbejder investeringsbanken Rothschild diskret på regeringens vegne på at kortlægge feltet af mulige købere. På nuværende tidspunkt regnes giganten Deutsche Post med en omsætning på 291 mia. kr. for at være storfavorit. Post Danmarks omsætning er på mere beskedne knap 11 mia. kr.

På sidelinjen tripper også bl.a. hollandske TPG, britiske Royal Mail og franske La Poste - alle europæiske sværvægtere, der gerne vil involveres i en due diligence hos Post Danmark. Der er med andre ord næppe tvivl om, at velordnede og veldrevne Post Danmark er en lækkerbisken for Europas post- og logistiklokomotiver.

Men hvorfor er det nu, at Post Danmark skal samme vej som i sin tid Tele Danmark, nemlig over på private hænder?LIBERALISERING: Forklaringen er som med telefonien, at EU-landene fornuftigt nok har besluttet sig for en liberalisering af det gamle monopolområde, som allerede i dag betyder, at omkring halvdelen af Post Danmarks omsætning er ude i fri konkurrence. På sigt vil selv de mindste breve omfattes af den fri konkurrence.

Det øger kravet om volumen for at kunne få stordriftens fordele. Men samtidig betyder globaliseringen, at virksomhederne stiller stigende krav om sofistikerede logistikprodukter, så de groft sagt kan følge varens transport kloden rundt. Det udløser voldsomme investeringskrav. Endelig trænger e-mails stille og roligt det klassiske brev i defensiven.

Alt det betyder, at generaldirektør Helge Israelsen længe har arbejdet for at forberede Post Danmark til at blive aktieselskab og derefter gradvist privatiseret. Han har også hele tiden ment, at et salg til en strategisk partner fremfor en børsnotering eller et salg til en finansiel partner langt er at foretrække.ØGET AKTIESALG: Hvordan sikrer trafikministeren så, at salget af den 25 procents aktiepost bliver en vindersag for regering, borgere, danske virksomheder og de ansatte?

Ja, med postloven afklares det nøjagtigt, hvilken service et fremtidigt Post Danmark skal levere. Postbudene får sandsynligvis lov at nøjes med at fordele post til postkasser i boligblokke fremfor at skulle op på alle etager. Der bliver færre posthuse. Etc.

Det gør det lettere at sætte et prisskilt på virksomheden. Der gættes på seks-ti mia. kr. Altså et provenu til statskassen på 1,5-2,5 mia. kr. ved salg af de første 25 procent.

Der er dog betydelig usikkerhed om netop det. Årsagen er uvished om, hvorvidt en køber kan få sikkerhed for, at de sidste 75 procent af virksomheden også ender med at blive solgt fra - herunder kan få en forkøbsmulighed.

Her er det, at en borgerlig regering bør forsøge at skaffe sig et mandat, som i slutfasen kan garantere mulige købere følgende:

At den danske stat indenfor et kortere åremål agter at frasælge yderligere mindst 26 procent af aktierne, nøjagtigt som med TDC

At den nye køber får en forkøbsret efter konkrete specifikationer, f.eks. knyttet til udviklingen i finansielle nøgletal for Post Danmark

Der er ingen grund til at være bange. Statslige driftsmonopoler hører en svunden tid til. Og fornuftig lovgivning bør kunne sikre, at Maren i Kæret også får sin post, selvom staten ikke længere bærer den ud til hende.