Ny hård kritik af økonomiministeriet

Politikerne bliver hårdt kritiseret for at have vendt det blinde øje til Finanstilsynets ulovlige handlinger i sidste årti, selv om politikerne som minimum burde have vidst, at Tilsynets ageren var på kant med loven.

»Det er urimeligt og helt utilstedeligt, at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) prøver at tørre det politiske ansvar for de store erhvervsskandaler i sidste årti af på nogle enkelte embedsmænd i Finanstilsynet.«

Det hårde udfald kommer fra Anders Grosen, professor i Finansiering ved Handelshøjskolen i Århus, der er en af de mest anerkendte eksperter i danske finansielle forhold. Han er dermed helt på linje med bankdirektør Jørn Astrup Hansen, der i Berlingske Business den 18. juli rejste en sønderlemmende kritik af såvel Bendt Bendtsen som dennes forgængere på økonomiminister-posten for deres håndtering af kriserne i den finansielle sektor i begyndelsen af 1990erne.

Sommer-læsning
Anders Grosen har brugt en del af sommeren på at gennemlæse de væsentligste dele af den digre rapport, som var årsagen til, at Bendt Bendtsen i slutningen af juni besluttede at undersøge, hvorvidt der er basis for en tjenestemandssag mod tre embedsmænd i Finanstilsynet.

»Det er urimeligt alene at tørre ansvaret af på Finanstilsynet i almindelighed og enkelte embedsmænd i særdeleshed. Ministeriet har jo haft kendskab til karakteren af Finanstilsynets forvaltning og hvis ikke, har der været tilstrækkelig med advarselssignaler til, at ministeriet af sig selv burde have opsøgt den fornødne viden og skabt den tilstrækkelige klarhed,« siger Anders Grosen.

Dermed henviser Anders Grosen til, at ekspert-gruppen selv konkluderer, at ministeriet på det mere overordnede plan var vidende om og indforstået med Finanstilsynets behandling af de undersøgte sager. Og samtidig opfordrede politikerne Finanstilsynet til at arbejde efter en hovedlinie, som tog sigte på at undgå sammenbrud i finansielle virksomheder eller det finansielle system.

Stort politiker-ansvar
Ganske vist understreger ekspert-gruppen, at ministeriet ikke kendte til enkeltheder i Finanstilsynets administration - og derfor bliver de pågældende ministre ikke klandret direkte for de ulovligheder, som Finanstilsynet ifølge undersøgelsen foretog.

Det fratager imidlertid ikke politikerne for et særdeles stort medansvar, påpeger Anders Grosen.

»Nu besluttede politikerne jo selv, at undersøgelsen udelukkende skulle bygge på skriftligt materiale. Det er jo helt absurd at forestille sig, at en politiker får overrakt et stykke papir, hvor det fremgår, at denne løsning er ulovlig. Sådan foregår det jo ikke i virkelighedens verden,« siger Anders Grosen.

Og selv om der derfor ikke er nogen rygende pistol i form af skriftligt materiale, har politikerne under alle omstændigheder et stort medansvar for Finantilsynets ageren i sidste årti, mener Anders Grosen. »Der blev udsendt så mange advarselssignaler, at det politiske establishment med ministeriet i front for længst burde have undersøgt, hvorvidt Finanstilsynet agerede korrekt i forhold til loven. I stedet vendte man det blinde øje til,« siger professoren.

Aktiv i Sydbank-sag
Anders Grosen var selv særdeles aktiv i den såkaldte Sydbank-sag, hvor den dengang trængte bank var kreativ i sit regnskab for 1993, der blev pyntet kraftigt. Denne manøvre medvirkede til, at Sydbank reddede skærerne og forblev en selvstændig bank.

Ekspert-gruppen betegner den kreative regnskabsaflæggelse som ulovlig og kritiserer hårdt Finanstilsynet for at have godkendt den.

Anders Grossen påpeger, at der imidlertid allerede i 1994 i tidsskriftet »Finansinvest« var kritik af den kreative regnskabsmanøvre.

En kritik, som ved flere lejligheder blev viderebragt af medierne de kommende år. Alligevel tog ministeriet ikke noget initiativ til at undersøge de fremsatte påstande, som dengang vakte stor opstandelse.

På kant med loven
En lignende anklage kan frembringes mod politikerne håndtering af Hafnia- og Baltica. Også her påpegede flere eksperter, at Finanstilsynets håndtering af sagerne som minimum var på kant med loven.

Nu har ekspert-gruppen endegyldigt fastslået, at der var tale om ulovligheder, da Finanstilsynet bøjede sig for presset fra Danske Bank i de to skelsættende sager.

»Ikke se, ikke høre, ikke vide. Det synes at have være kendetegnende for politikernes indsats i disse år. Derfor er det helt urimeligt, at ministeren prøver at vaske hænder ved at undersøge embedsmændendes ansvar, fordi disse gjorde det beskidte arbejde« siger Anders Grosen.