Ny FLS-boss sætter fuld fokus på cement

FLS Industries nye koncernchef Jørgen Huno Rasmussen er fuld af fortrøstning og spår den sanerede cementkoncern en lovende fremtid. Hans største opgave bliver at få verdens største leverandør af cementfabrikker, F.L. Smidth, på ret kurs. Til gengæld behøver han ikke tænke på problembørnene FLS Aerospace og FLS Miljø.

»Man skal huske på, at problemområderne hidtil har taget mange ledelseskræfter. Min opgave er at få det rene FLS gjort rentabelt og lønsomt og skabe fremgang i kerneaktiviteterne. Den opgave er uafhængig af problemområderne« siger Jørgen Huno Rasmussen.<br> Fold sammen
Læs mere
De sidste choktal fra cementkoncernen FLS Industries er ikke set endnu. Koncernen har allerede varslet et underskud før skat på 700 mio. kr. for 2003. Og 2004 vil højst sandsynligt også resultere i et kæmpetab som følge af afviklingen af problembarnet gennem mange år, FLS Aerospace.

Men når underskuddet for 2004 bliver præsenteret i foråret 2005 kan FLS' nye adm. koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen læne sig trygt tilbage i stolen og sende aben videre til bestyrelsesformand Jørgen Worning.

Huno Rasmussen, der tiltrådte 1. januar, har nemlig aftalt en klar arbejdsfordeling med Worning.

»Mit ansvar er den daglige drift. Jørgen Wornings er forholdet til aktionærerne, de overordnede langsigtede beslutninger og salget af FLS Aerospace og i stor udstrækning afviklingen af FLS Miljø,« siger Jørgen Huno Rasmussen i sit tiltrædelsesinterview med Berlingske Tidende.

Han har til gengæld en forventning om, at det sanerede FLS Industries i 2005 vil udvise et pænt resultat.

»Jeg kan kun henvise til min trackrecord. Jeg var i 12-13 år leder i en anden børsnoteret virksomhed (Hoffmann & Sønner, red.) med ganske få nedjusteringer.«

Det var for mange en overraskelse, at FLS Industries i august sidste år præsenterede Jørgen Huno Rasmussen, som den nye koncernchef for den skrantende virksomhed med det blakkede omdømme. På det tidspunkt havde koncernen kørt uden en daglig topchef i et år.

I de sidste ti år har FLS præsenteret sig selv udadtil med en blanding af arrogance og paranoia. Jørgen Huno Rasmussen er omvendt kendt for at være særdeles udadvendt og imødekommende, såvel indadtil som udadtil som leder af Hoffmann & Sønner og siden som koncerndirektør i Norges største entreprenørvirksomhed Veidekke.

Det var ham, der for tre år siden tog initiativet til Hoffmanns fusion med Veidekke. Nu er fusionen faldet på plads, Hoffmann er i god gænge, så Jørgen Huno Rasmussen havde ryggen fri, da han i sommer sagde ja til FLS.

Cement i blodet
Men den 51-årige ingeniør har livslange referencer til FLS. Som dreng i Aalborg med cementfabrikken Aalborg Portland, og senere som ingeniørstuderende fra virksomhedsbesøg på F.L. Smidths fabrikker i Valby. I Hoffmann & Sønner har han senere solgt virksomhed til FLS samt været leverandør af entreprenørydelser til FLS og aftager af cementkoncernens produkter.

»Da jeg blev headhunted til jobbet i FLS i sommer, var jeg ikke betænkelig ved at sige ja. Det er en utrolig spændende udfordring. Det er en af landets største industrivirksomheder med en lang historie. Det var et ønskejob, og efter 20 år i Hoffmann var timingen perfekt,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

Hans opgave i FLS er nu at bringe koncernen tilbage til cementen og videreudvikle F.L. Smidth - verdens absolut største leverandør af cementudstyr- og fabrikker - og FLS Building Materials, der omfatter Aalborg Portland, Dansk Eternit, Unicon og Densit.

Første fase af FLS' genrejsning - salget af de tabsgivende FLS Aerospace og afviklingen af FLS Miljø - tager bestyrelsesformand Jørgen Wornings sig af.

Slut med dårlige nyheder
»Nu starter vi anden fase, hvor jeg skal ind i kerneforretningerne for at fokusere mere. Byggematerialeforretningen kører ret gnidningsfrit. Jeg vil prioritere min indsats, hvor den største forskel kan gøres. Og det er åbenlyst, at det er F.L. Smidth, der bliver det første fokusområde,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

Han er meget vel opmærksom på, at der i omverdenen og ikke mindst blandt mindretalsaktionærerne er stærk mistillid til koncernen, der gennem mange år har været storleverandør af dårlige nyheder.

Men den mistillid betragter han kun som noget kortvarigt, som forsvinder, når FLS Aerospace - som bebudet - er solgt i indeværende måned og FLS Miljø afviklet i år.

»Kerneforretningerne udgør grundlæggende en sund og stærk virksomhed. Der er selvfølgelig altid nogle ting, der skal løses. Men FLS har et godt udgangspunkt. Virksomheden står stærkt. Kapaciteten til produktion af cement er kun øget med en procent om året de senere år. Det svarer til, at alle cementanlæg skal holde i 100 år. Samtidig er der udsigt til en pæn stigning i cementforbruget. Ifølge den seneste brancheanalyse vil forbruget af cement vokse med tre til fire pct. om året i perioden 2003-2020. De ting hænger ikke sammen. Der er et opsparet behov for yderligere produktionskapacitet, som betyder, at der kommer et opsving. Og så er det afgørende at have en virksomhed, der er markedsleder med en andel på over halvdelen af verdensmarkedet,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

Der er i hans sind ikke tvivl om, at den første og største indsats skal gøres i F.L. Smidth.

»Vi har alle muligheder. FLS har nogle medarbejdere, der kan og vil, og som har en stærk kompetence og en utrolig kampgejst. En anden vigtig faktor er FLS' erfaring og referencer. FLS har bygget flere cementfabrikker rundt om i verden end nogen anden, og det giver interessante muligheder i fremtiden. Vi skal opprioritere service og vedligeholdelseaf cementanlæg - og så står vi stærkt, når det er os, der har bygget flest fabrikker,« siger den nye koncernchef, som med det udgangspunkt satser på at skabe en fælles korpsånd og fælles mål i virksomheden.

Men service og vedligeholdelse af cementfabrikker - det såkaldte eftermarked - stod også på forgængerne, Birger Riisagers og Peter Assams ønskesedler.

»Det er rigtigt. Men der har flere steder i koncernen været større fokus på store nye anlæg. Nogle steder har man været bedre end andre til at trænge igennem på eftermarkedet og haft succes. F.eks. er en tredjedel af FLS Minerals omsætning i dag service og vedligeholdelse mod en tiendedel for seks til otte år siden. Vi skal være bedre til at udnytte best practice i F.L. Smidth,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

F. L. Smidth, der er den oprindelige forretning, har i de seneste ti år haft stærkt svingende resultater. Forretningsområdet står for næsten halvdelen af koncernens omsætning på 14 milliarder kr. om året. Men det samlede resultat for perioden har været noget nær nulpunktet.

Resultaterne prioriteres
»I dele af F.L. Smidth tjener man gode penge. Men et enkelt projekt et år kan ødelægge det hele. Derfor vil jeg styrke risikostyringen i F.L. Smidth og gøre det systematisk. Og på det område medbringer jeg en vigtig erfaring fra entreprenørbranchen, hvor man er projektorienteret i stedet for funktionsorientet som i industrien. Risikoen ved det enkelte projekt skal vurderes fra starten, og der skal i hele forløbet være stor årvågenhed og rettidig omhu. Og der skal være åbenhed om, hvad der foregår under hele forløbet, så man ikke bliver overrasket. Vi skal ikke længere gå efter ordrer for enhver pris. Det er resultaterne, der skal prioriteres,« pointerer Jørgen Huno Rasmussen.

F.L. Smidths alvorligste krise indtrådte i midten af 1990erne, da den sydøstasiatiske økonomi brød sammen. Men nu har producenten af cementfabrikker satset på nye markeder som Nigeria, Mellemøsten og Kina.

Overskygget af de mange negative udmeldinger fra FLS, har koncernen også fået øjnene op for, at simplere produktion med fordel kan udføres i lavtlønslande.

Senest har Dansk Eternit flyttet produktionen til Tjekkiet. F.L. Smidth har sendt produktion fra USA til Kina, hvorfra der nu eksporteres. Gearfabrikken MAAG har flyttet den tungere del af produktionen fra det dyre Schweiz til billige Polen, og også datterselskabet Pfister har flyttet produktion til Polen.

Den strategi vil Jørgen Huno Rasmussen forfølge.

»Vi skal arbejde bevidst på at lægge produktionen der, hvor den er billigst. Det har en utrolig betydning for konkurrenceevnen. Men udflytning skal overvejes grundigt. Nu venter man f.eks. vækst i USA. Og med den nuværende lave dollarkurs, så er det fornuftigt også at have produktionen i USA,« siger han.

Købere er velkomne
Jørgen Huno Rasmussen agter ikke at revolutionere FLS, og hans planer adskiller sig ikke væsentligt fra forgængernes. Men alligevel tror han på, at FLS vil gøre det bedre fremover.

»Man skal huske på, at problemområderne hidtil har taget mange ledelseskræfter. Min opgave er at få det rene FLS gjort rentabelt og lønsomt og skabe fremgang i kerneaktiviteterne. Den opgave er uafhængig af problemområderne. Men best practise, bedre risikostyring og øget projektorientering har været min dagligdag i entreprenørbranchen,« siger han.

Jobbet som koncernchef i FLS Industries kan dog meget vel være midlertidigt. FLS' hovedaktionær, det børsnoterede Potagua, som igen har efterkommerne efter F.L. Smidth-stiftere som hovedaktionærer, har for længst meddelt, at de ønsker at sælge deres aktier og indkassere værdierne i det gamle familieforetagende.

Der vil i givet fald være tale om et salg af FLS, og et konsortium med Jan Bonde Nielsen i spidsen meldte sig allerede i efteråret som potentielle købere. Men det rører ikke den nytiltrådte koncernchef.

»Jeg vil da ønske eventuelle købere velkommen. Enhver købsinterese vil vise, at der er skabt grundlag for en god indtjening. Men det er op til bestyrelsen, hvad der skal ske, og uanset hvad bestyrelsen måtte mene, vil mit fokus være at forbedre driften,« siger Jørgen Huno Rasmussen.