Ny europakke nødvendig for konkurrenceevnen

Danske virksomheder skal have lettere adgang til at bruge euroen. Selv om vi har sagt nej til at deltage, vil euroen langsomt komme

til landet, og der er behov for en ny lov, så virksomhederne nemt og enkelt kan håndtere euroen.


Loven skal blandt

andet gøre det muligt for virksomhederne at lave indberetninger til Danmarks Statistik i euro samt at betale moms, skatter og

andre afgifter i den nye fælleseuropæiske valuta.


Med en sådan ny europakke vil virksomhederne få forbedret

deres konkurrenceevne og få nogle af fordelene ved at være med i euroen, lyder budskabet fra Foreningen Registrerede Revisorer,

FRR.


Foreningen har derfor sendt en række forslag til økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen (K), og ideerne

støttes af både Dansk Industri og Håndværksrådet.


- Det skal ikke ske af hensyn til euroen, men

fordi virksomhederne har en lang række konkurrenter i Euroland. Konkurrencen mellem dem vil blive skærpet, og når

det sker, er det vigtigt, at de danske virksomheder kan tilpasse sig til det nye marked, siger afdelingschef i FRR, Henrik Friis.forkant

Han understreger, at efter euroen rent fysisk er kommet på gaden i Euroland, er alle danske virksomheder tvunget til

at gøre op med sig selv, hvor langt de skal gå med brugen af den nye valuta.


Og i den sammenhæng er det vigtigt

at have en lovgivning, der giver virksomhederne de bedst mulige vilkår, påpeger Henrik Friis.


Han fremhæver,

at virksomhederne i Storbritannien allerede i dag har mulighed for at indbetale moms i euro, og en lignende lov i Danmark vil ligge

i naturlig forlængelse af den første europakke, som kom i 1999, da euroen blev indført rent elektronisk.


Den

pakke gav blandt andet de danske virksomhederne mulighed for at aflægge regnskab i euro.


- Dengang blev pakken indført,

for at vi kunne være på forkant med udviklingen. Det kunne være rart, hvis det sker igen. Det er bedre end at vente,

til virksomhederne støder ind i problemerne, siger Henrik Friis.


Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra

Bendt Bendtsen, men finanspolitisk ordfører i regeringspartiet Venstre, Kristian Jensen, ser som udgangspunkt meget positivt

på forslaget.


Problemet er, at hvis virksomhederne får lov til at indbetale eksempelvis moms i euro, så opstår

der en valutakursrisiko. Spørgsmålet er, om det er virksomhederne eller Told og Skat, der skal bære den risiko.

Udglatte

handicap

- Det er helt klart, at de danske virksomheder har et handicap, fordi vi står uden for euroen. Vi må gøre,

hvad vi kan for at glatte det handicap ud. Så vi er bestemt ikke afvisende over for forslaget fra revisorerne, siger finanspolitisk

ordfører i Venstre Kristian Jensen.


- Men vi er nødt til at få afklaret, hvordan det rent praktisk kan falde på

plads. Her må vi se på, hvordan de har gjort i Storbritannien og eventuelt lære af deres erfaringer, siger Kristian

Jensen.


I England er det virksomhederne selv, der må bære valutakursrisikoen, men det skyldes primært, at det

engelske pund ikke er bundet til euroen og at der derfor kan opstå meget store valutakursudving.


På grund af den

danske fastkurspolitik er det ikke muligt med kronen, og Henrik Friis betegner valutakursrisikoen som minimal.


Og chefkonsulent

i Dansk Industri, Klaus Rasmussen, er helt enig. Han mener, at der først og fremmest er tale om et praktisk problem, fordi edb-systemerne

hos Told og Skat endnu ikke er gearet til at modtage mere end en valuta.


Men Klaus Rasmussen påpeger, at Told og Skat med

stor fordel kan begynde den omstilling hurtigst muligt. Det er en billigere og bedre løsning end at vente til danskerne eventuelt

har sagt ja til at deltage i euroen, understreger Klaus Rasmussen.