Ny erstatningspraksis gavner små virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Den nye og strengere praksis som Klagenævnet for Udbud har iværksat over for kommuner og amter, der kludrer i udbudsprocedurer,

kommer især de små og mellemstore virksomheder til gode. Det vurderer flere førende eksperter på udbudsområdet.


-

Det er helt utvetydigt en fordel for de små og mellemstore virksomheder, at man nu har fjernet de værste forhindringer

for at få erstatninger i de tilfælde, hvor man er gået glip af et udbud på grund af fejl i procedurerne, siger

chefjurist i Håndværksrådet, Peter Vesterdorf, der glæder sig over den hårdere linje over for offentlige

udbydere, der begår fejl.


Som det fremgik af ErhvervsBladet i går, gav Klagenævnet for nyligt for første

gang en virksomhed erstatning for de udgifter, firmaet forgæves havde haft i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud på

en udbudsopgave, der blev gennemført i strid med EUs udbudsdirektiver. Afgørelsen betyder, at en virksomhed nu ikke

behøver at anlægge sag ved domstolene for at få udgifterne dækket. Dermed er en af de største barrierer,

der har forhindret små og mellemstore virksomheder i at søge erstatning, nu fjernet.


- Med udsigten til en langvarig

og ressourcekrævende retssag har det været almindeligt, at de fleste små og mellemstore virksomheder tidligere har opgivet

at søge om erstatning, selv om de vandt klagesagerne klart, siger jurist og lektor på Handelshøjskolen i København

Steen Treumer, der forventer, at der vil komme flere klagesager og flere erstatningssager i fremtiden. I de ni år Klagenævnet

har eksisteret er der kun ganske få eksempler på virksomheder, der er gået til domstolene med erstatningskrav.


-

For en lille virksomhed er det nærmest uoverkommeligt at kæmpe i flere år for at få afgjort en erstatningssag

ved domstolene. Med den nye linje er både skyldsspørgsmålet og erstatningsafgørelsen underlagt Klagenævnet, og

dermed er sagsbehandlingen blevet væsentligt forkortet, siger Steen Treumer.


Man skal næsten to år tilbage

for at finde den seneste erstatningssag, hvor Aalborg Kommune af Vestre Landsret blev dømt til at betale en virksomhed i Aalborg

1,1 mio. kr. i erstatning for mistet fortjeneste i forbindelse med et udbud. Det tog Vestre Landsret mere end fire år at træffe

afgørelse i sagen. I Klagenævnet tog den første erstatningssag bare seks måneder. Allerede nu, kort tid

efter kendelsen, er der med sikkerhed tre dugfriske erstatningssager på vej mod forskellige offentlige instanser. En mod en

kommune i Vestjylland, en mod Århus Kommune og en mod Vestsjællands Amt.


Jurister med kendskab til den første

sag, hvor Forlaget Magnus A/S fik tilkendt erstatning, vurderer desuden, at Klagenævnets ekspertise på udbudsområdet

betyder, at erstatningerne til de involverede virksomheder samtidig vil blive noget større, end hvis de var blevet afgjort

ved en almindelig retssag. Årsagen er, at dommerne ved de almindelige domstole typisk ikke har det samme detaljerede kendskab

til fejltagelser i offentlige udbudsprocedurer og derfor ikke dømmer så hårdt.