Ny dom lemper skat på gulpladebiler

Lettelse. For første gang nogensinde har domstolene godkendt en ikke-lukket kassevogn som et specialindrettet køretøj. Det er en klar lempelse af skattereglerne for virksomhedernes gulpladebiler.

Godt nyt til alle danske virksomheder med gulpladebiler. En helt ny dom ved landsretten giver en lempelse af, hvornår en gulpladebil kan blive betegnet som et specialindrettet køretøj med deraf følgende lettere beskatning.

I dommen bliver en Chrysler model Voyager med vinduer hele vejen rundt anerkendt som et specialindrettet køretøj. Dommen er derved en fravigelse af domstolenes tidligere princip om, at gulpladebiler som minimum skal være lukkede kassevogne for at have en chance for at kunne blive betegnet som specialindrettede køretøjer.

For brugeren af den pågældende firmabil betyder dommen, at han må køre mellem sit hjem og sin arbejdsplads uden at blive beskattet af fri bil. Vedkommende er tømrer, og dommen er en stor lettelse for både ham og hans arbejdsgiver, da den gør, at tømreren hver morgen kan køre direkte fra sit hjem og ud til kunderne.

Som reglerne er strikket sammen i dag, må virksomhederne ikke tilbyde medarbejderne at tage firmaets gulpladebilerne med hjem, medmindre de bliver betegnet som specialindrettet og derved uegnet til privat kørsel.

Men ifølge ligningsvejledningen skal varebilerne være lukkede kassevogne med fastmonterede hylder for at kunne komme ind under kategorien et specialkøretøj. Den tolkning løsner den nye dom op for, mener revisorerne hos både BDO Scanrevison og De-loitte.

- Med dommen forlader man princippet om, at en varevogn for at kunne anses for specialindrettet, enten skal være en lukket kassevogn eller som minimum skal have fjernet det forreste passagersæde, så den ikke kan bruges til persontransport, siger skattemanager hos Deloitte, Lene Juel.

- Der er derfor tale om en vis udvidelse af, hvad administrativ praksis og domstole hidtil har villet anse for specialindrettede køretøjer. Dommen er interessant for de mange virksomheder, som har firmabiler, der ligger på vippen i forhold til, hvad man efter den hidtil gældende praksis har forstået ved et specialindrettet køretøj, siger Lene Juel.

Skaber mere forvirringDet er Skatteministeriet, der har indbragt den nye sag for landsretten, og den er blot den seneste i en lang række sager om reglerne i forbindelse reglerne specialindrettede køretøjer.

For virksomheder inden for specielt byggeriet er det en stor fordel at kunne få deres gulpladebiler betegnet som specialindrettet, fordi det giver virksomhederne en større fleksibilitet.

Men problemet er, at der ikke er nogen entydige regler for, hvad et specialindrettet køretøj er. Det bliver afgjort via skøn fra sag til sag. At en ikke-lukket kassevogn nu bliver godkendt specialindrettet, mener leder af skatteafdelingen i Info:Revison Jørgen Frausing ikke skaber mere klarhed om reglerne. Og han sender en advarsel til virksomhederne.

- Det står klart i dommen, at den er afsagt efter en konkret vurdering. Det betyder, at det er lige netop denne bil og den måden man har indrettet den på, der gør, at den er specialindrettet. Det er ikke sikkert en lignende bil, hvor indretningen har været lidt anderledes og anvendelsen er en smule anderledes, vil blive bedømt på samme måde, siger Jørgen Frausing.

- Skatteministeren kan ikke være bekendt over for virksomhederne, at de skal leve i en sådan udsikkerhed, men bøde og tilbagebetaling af afgifter, siger Jørgen Frausing.

Både Dansk Byggeri og ins-tallatørernes brancheforening Tekniq har opfordret skatteminister Kristian Jensen (V) til at få skabt mere klare regler om de specialindrettede køretøjer. Hidtil uden resultatet.