Ny direktør i Roblon

Læs mere
Fold sammen
Det meddelte Roblon fredag. Flemming Kirk Bertelsen afløser administrerende direktør Anders Petersen, der i januar meddelte,

at han ønskede at fratræde sin stilling pr. 1. august 2002 for at søge nye udfordringer. Flemming Kirk Bertelsen

kommer fra en tilsvarende stilling hos Silvatec Skovmaskiner i Farsø. Han har tidligere haft lederstillinger hos Danyard i

Frederikshavn og hos De Smithske i Aalborg. Frederikshavnervirksomheden, der blandt andet producerer maskiner til tovværksindustrien

og produkter til fiberoptiske kabler, kunne i januar meddele, at regnskabsåret 00/01 blev et rekordår med et resultat

før skat på 44,6 mio. kr. mod 20 mio. kr. året før. Det er det hidtil bedste resultat i selskabet. RB-Børsen

Forbøn

for solcelle-projekt

Ni danske virksomheder er gået i forbøn for solcelleprojektet Sol1000 hos energiminister Bendt Bendtsen.

Sol1000 styres fra Energi Midt i Brædstrup, og skulle have forsynet 1000 danske husstande med solcelle-energi. Men projektet

har mistet sin bevilling på den nye finanslov, og det betyder, at det ikke kan gennemføres i det planlagte omfang.


Det

bekymrer ni store og små virksomheder, der satser på solceller. Sammen har Vestfrost, Danfoss, Haldor Topsøe, Alu

Plast, Persolit, Topsil, Grundfos, RAcell og Velux derfor skrevet til ministeren for at få ham til at ændre beslutningen,

oplyser DR i Vejle, Kanal 94. RB-BørsenNavision og IBM

Navision og IBM har indgået en global alliance om

at levere integrerede e-handels løsninger til små og mellemstore virksomheder ved at kombinere IBM''s eServer produkter

og Navisions software. IBM vil anbefale Navision-software på to af sine server-serier til sit netværk af Business Partnere

i hele verden. Som en del af aftalen vil IBM og Navision udvikle og markedsføre et servere, der er konfigureret til at køre Navision-software

samtidig med e-mail, kalender og internet-applikationer. ke

Nordex

øger indtjening

Verdens sjettestørste producent af vindmøller, det dansk-tyske Nordex, fik i 1. kvartal 2001/02

et driftsresultat, der var 42 pct. højere end i samme periode året før som følge af øget efterspørgsel

på vedvarende energi. Det fremgår af en foreløbig opgørelse af selskabets resultat, skriver Bloomberg News.

Overskuddet før finansielle poster og skat (EBIT) steg til 2,7 mio. euro (ca. 20 mio. kr.) fra 1,9 mio. euro året før. Samtidig

steg omsætningen 39 pct. til 96 mio. euro.


- Nordex kom godt fra start i det nye regnskabsår. Vi har gavn af vores førende

position inden for megawatt vindmøller, skriver selskabet i regnskabsmeddelelsen. Ordrebogen var ved indgangen til 2002 på

171 mio. euro. RB-BørsenKommuneKredit optager lånKommuneKredit vil optage et obligationslån på

minimum 50 mio. kr. gennem udstedelse at obligationer i form af et stående lån uden kuponrente løbende til 2007.

Tilbagebetalingen af obligationerne vil afhænge af udviklingen i GSCI Excess Return Index, men investor vil som minimum modtage

obligationens pålydende værdi, som er 1000 kr. pr. stk. Provenuet skal anvendes til finansiering af KommuneKredits generelle

virksomhed, oplyses det. Størrelsen af obligationsserien bliver først fastsat, når tegningsperioden udløber,

men KommuneKredit agter at annullere udstedelsen, hvis der ikke bliver tegnet for mindst 50 mio. kr. RB-Børsen

EU

godkender slagteri-fusion

Fusionen mellem slagterierne Danish Crown og Steff-Houlberg er godkendt af EU-kommissionen for så vidt

angår markederne uden for Danmark. På Danmarks anmodning er en undersøgelse af, hvilke virkninger fusionen får for

det danske marked, blevet overdraget til Konkurrencestyrelsen i Danmark, da fusionen truer med at skabe store konkurrencemæssige

problemer på fem markeder i Danmark. Det drejer sig om markedet for køb af levende svin, salg af fersk svinekød

til direkte konsum, levering af fersk svinekød til videre forarbejdning, levering af forarbejdede svinekødsprodukter

og indsamling af slagteribiprodukter i Danmark.


RB-Børsen