Ny chef hos Deutsche Bank skaber uro

Ændringer: Deutsche Banks resultat for 2001 er faldet dramatisk i forhold til året før. Et vagtskifte i toppen udløser uro hos personalet og hævede øjenbryn i det tyske finanstilsyn.

BERLIN

Deutsche Bank, et af verdens største pengeinstitutter, er i modvind, såvel på indtægtssiden som hos personalet.

Resultatet for 2001 før skat er faldet til 1,8 milliarder euro (13,5 mia. kr.) mod 6,9 mia. euro (52 mia. euro) året før, fremgik det af en regnskabsmeddelelse i går. Samtidig er stemningen blandt en del af de 97.000 medarbejdere på frysepunktet forud for schweizeren Josef Ackermanns overtagelse af jobbet som ordførende direktør.

Et vanskeligt år

Det forringede overskud synes at være den mindste bekymring, og den slog da heller ikke kraftigt ned i bankens notering på børsen i Frankfurt. 2001 har været et vanskeligt år, alene indtægter fra værdipapirer gik tilbage med 2,2 mia. euro. 2000 var desuden usædvanlig succesfuldt, hvilket får resultatet for 2001 til at se ekstra dramatisk ud.

Flytterygter

Mere bekymrende for bankbranchen og tyske myndigheder er Ackermanns forsøg på at ændre organisationen. Ackermann vil, hedder det, først og fremmest stille aktionærerne tilfredse. Det falder sammen med hans personlige forkærlighed for værdipapirhandel, som normalt giver de største afkast. Han har været leder af Deutsche Banks værdipapirhandel i London, og vinteren igennem har rygterne svirret om, at han vil flytte flere afdelinger fra hovedsædet i Frankfurt til den britiske finansmetropol.

Ackermann forsøger også at strømline Deutsche Bank efter angelsaksisk model. Den tyske virksomhedsstruktur opererer med direktioner, hvor medlemmerne er sidestillede. Den ordførende direktør er ansigtet udadtil, men skal, som i et kollektiv, have kollegerne med sig ved enhver større beslutning. Ackermann er tiltrukket af den britisk-amerikanske titel Chief Executive Officer, der giver indehaveren mere magt.

Alternativ direktion

Hans planer støder på modstand af to grunde. For det første spiller tyske banker stadig en rolle som kapitalgivere for små og mellemstore virksomheder. Deutsche Bank låner næsten 50 mia. euro (375 mia. kr.) årligt til denne sektor - penge, der ikke indbringer den forrentning, som internationale investorer forventer. Dertil kommer, at bankens 40.000 indenlandske medarbejdere set fra London måske er 20.000 for mange. Får Ackermann magt, som han har agt, kan mindre håndværks- og industrivirksomheder - motorerne i tysk industri - få flere vanskeligheder, end de allerede har.

For det andet har Ackermann oprettet en alternativ direktion. Den såkaldte Group Executive Committee skal, lader det til, være hans personlige forum, så han undgår kollektivet, når der skal træffes hurtige afgørelser. Det tyske finanstilsyn har allerede hævet øjenbrynene og bebudet en undersøgelse af, om nyskabelsen strider mod lovgivningen. Hans modtræk har tilsyneladende været at optage hele den gamle direktion i det nye forum. Dermed udvandes formålet, men tilsynet stilles måske tilfreds.

Ackermann afløser den mangeårige, ordførende direktør Rolf-Ernst Breuer, som skubbes opad til en post i tilsynsrådet. Breuer bedyrede i går, at »firmaets hovedsæde forbliver i Frankfurt. Vi opfatter os som en international finansvirksomhed med tyske rødder,« erklærede han. Helt overbevisende lød det ikke, navnlig fordi en af de sideordnede direktører, Thomas Fischer, onsdag aften forlod banken med omgående virkning. Fischer, der ønskede at bevare det meste af Deutsche Bank i Frankfurt, skal have tabt i magtkampen med Ackermann. Vagtskiftet fra Breuer til Ackermann finder sted 23. maj. Derefter vil en del formentlig fremstå klarere, såvel i Frankfurt som i London.