Ny chance til ledige

I alt har SiD''s afdelinger landet over nu startet 20 forløb med cirka 15 deltagere på hvert hold.


- Vi har fået

ansat en del af de koordinatorer, som skal gennemføre projekterne. Vi er også kommet godt i gang med de forprojekter,

der blandt andet skal bane vej for projekter for de såkaldt udsatte ansatte, siger SiD''s uddannelsessekretær Poul Hansen

til SiD''s Fagbladet.


Endnu er der kun startet hold for ledige - ikke specielle hold for ledige kvinder eller indvandrere.


Poul

Hansen regner ikke med, at regeringsskiftet før nytår vil få nogen betydning for gennemførelsen af projektet.


-

Vi lever blandt andet op til regeringens vision om at inddrage andre aktører i arbejdet med at få de ledige ud på

arbejdsmarkedet, fastslår han. nikaFlere udenlandske aktier

Arbejdsmarkedets

Tillægspension (ATP), Den Midlertidige Pensionsfond (DMP), og Den Sociale Pensionsfond (SP) øgede alle investeringerne

i udenlandske papirer i 2001. Det fremgår af de tre offentlige pensionsfondes regnskaber, der blev offentliggjort fredag.


De

øgede investeringer blev især anbragt i udenlandske aktier, men det gav ikke det ventede afkast.


- Afmatningen i

økonomien blev dybere og længere, end vi troede, og vi har været eksponeret lidt for meget i udlandet, sagde ATP''s

fondsdirektør, Bjarne Graven Larsen, på fredagens pressemøde i forbindelse med årsmeddelelserne. Han vurderede

dog, at ATP og de to andre fonde har klaret sig ganske hæderligt i forhold til sammenlignelige pensionsfonde.

RB-BørsenHøjere priserEngrospriserne i Danmark steg i januar med 0,4 pct. i forhold til december

og 0,6 pct. i forhold til januar sidste år, fremgår det af en opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er prisstigningstakten

øget, idet engrospriserne i december faldt med 0,2 pct. på månedsbasis og steg 0,4 på pct. på årsbasis.


Samtidig

er der offentliggjort tal for råvareprisindekset, som ligeledes steg med 0,4 pct. opgjort på månedsbasis. På

årsbasis er her dog tale om et fald på 8,6 pct. I december faldt råvarepriserne med 1,4 pct. på månedsbasis

og 10,7 pct. på årsbasis.


Den største stigning fra december til januar var inden for gruppen brændstoffer

og smøreolier, hvor priserne steg 3,0 pct. Herefter følger en prisstigning på 1,0 pct. på råvarer

til landbruget. I den modsatte ende af skalaen ligger fisk og fiskeprodukter med et prisfald på 4,2 pct. RB-Børsen

Pæne

lønstigninger

Lønmodtagernes timeløn var steget med 4,4 pct. i 4. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2001, fremgår

det af Dansk Arbejdsgiverforenings (DA''s) kvartalsvise lønstatistik.


For arbejdere steg lønningerne 4,0 pct. og

for funktionærer 4,8 pct. Det skal sammenlignes med årsstigningstakter på henholdsvis 4,2 pct. og 4,7 pct. i 3.

kvartal. Den aftagende stigning i arbejdernes lønninger skyldes ifølge DA primært et fald i genebetalingerne.


Statistikken

viser desuden, at virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,2 pct. i 4. kvartal opgjort på årsbasis.

Årsagen er først og fremmest forhøjelsen af AER-bidraget fra og med 2001 samt en ny arbejdsmiljøafgift,

der er en konsekvens af finansloven for 2001.


Alt i alt steg de samlede arbejdsomkostninger derved med 4,6 pct. i 4. kvartal,

oplyser DA. RB-BørsenElhandlere vil oplyseDansk Elhandel, der er en nystiftet brancheorganisation

for elhandelsselskaberne i Danmark, opfordrer elselskaberne til i samlet flok - og eventuelt sammen med relevante myndigheder - at

gå ud i en informationskampagne forud for den fulde liberalisering af elmarkedet per 1. januar 2003.


Dansk Elhandel henviser

bl.a. til en Deloitte & Touche-undersøgelse fra sidste efterår, som viste, at halvdelen af elforbrugerne ikke aner,

at markedet bliver givet frit ved årsskiftet. Samtidig handler det om at sikre, at kunder og elselskaber har de samme forventninger

til markedet.


vlsNorge på toppenBountyland kom ikke med på sidste års liste over danske

forretningsfolks 10 foretrukne destinationer. Norge er nummer et på listen, efterfulgt af Sverige. Blandt de ti mest besøgte

destinationer er der kun et uden for Europa, og det er USA, som er faldet en plads tilbage. gorm