Ny begyndelse for USA og EU

Efter fire blodige, handelspolitiske krigsår står EU og USA muligvis over for en mere fredelig samarbejdsperiode, mener USAs handelspolitiske topmand i Bruxelles.

Læs mere
Fold sammen
Det transatlantiske økonomiske forhold er muligvis på vej ind i en mere fredfyldt periode, efter at de handelpolitiske kanoner har braget konstant i fire år under præsident Bush.

Det vurderer den amerikanske udenrigshandelsminister Robert Zoellicks øverstkommanderende i Bruxelles, Chris Wilson, der som Zoellicks daglige stedfortræder i EU-hovedstaden er en af hovedaktørerne i det transatlantiske forhold:

»Meget hurtigt efter valget signalerede præsident Bush et ønske om styrkede transatlantiske relationer på alle områder. Vi regner med, at præsidenten besøger Europa kort efter hans genindsættelse til anden embedsperiode. Samtidig er der udskiftning i det europæiske lederskab (ny EU-kommission, red.). Vi har et mulighedernes vindue, der er åbent lige nu, for at være mere konstruktive - muligheden for en ny start, om man vil,« siger Chris Wilson, der besøgte København i går for at udveksle synspunkter på det »transatlantiske frihandelsinitiativ« - en idé fostret af udenrigsminister Per Stig Møller (K), der går ud på at udvide det transatlantiske handelssamarbejde med emner, der ligger ud over den igangværende Doha-handelsrunde om omfattende liberaliseringer af verdenshandlen.

Flere slagsmål
Forholdet mellem EU og USA har de sidste fire år været tynget af en lang række sager som f.eks. den amerikanske told på udenlandsk stål, der skulle beskytte amerikanske arbejdspladser op til midtvejsvalget, europæisk modvilje mod genmodificeret mad og ulovlige skattelettelser til amerikanske eksportvirksomheder.

Det største igangværende slagsmål handler om EUs fortsatte statsstøtte til Airbus-flyfabrikken på et tidspunkt, hvor den forlængst er blevet større end den eneste anden tilbageværende konkurrent, amerikanske Boeing.

Men fælles for de fleste sager er, at selv om retorikken var brutal og ofte skulle bakkes op af massive økonomiske sanktioner godkendt af WTO, er sagerne faktisk blevet løst i nogenlunde samme tempo, som de blev løst - en klar sejr for det internationale handelssystem og den ellers udskældte verdenshandelsorganisation, WTO, der håndhæver reglerne, og hvis 158 medlemmer i øjeblikket håber at liberalisere denne myretue af regler dramatisk i den igangværende Doha-forhandlingsrunde.

»I perioder med politiske spændinger mellem USA og Europa spiller det økonomiske forhold en helt afgørende rolle - det fungerer som en slags ballast, der holder de øvrige elementer i balance. Og vi er nødt til at udbygge denne ballast. Det er der en stigende erkendelse af på begge sider,« siger Chris Wilson, der ser lysere på forholdet mellem de to magtblokke, end de mange kritikere der mener, at USA og EU aldrig har befundet sig længere fra hinanden.

»Der er en vilje på begge sider til at sætte frihandel på et konstruktivt spor. Forholdet mellem USA og EU er under udvikling, og vi er på vej til at finde nye måder at arbejde sammen på,« siger Chris Wilson.

Kontinuitet med Bush
Men træerne vokser ikke ind i himlen, i hvert fald ikke i Doha-runden, hvor USA er blevet kritiseret for at underminere de multilaterale forhandlinger ved samtidig at indgå en masse bilaterale aftaler, hvor USA kan bruge sine store muskler overfor ét land ad gangen - og samtidig bidrage til den globale forvirring, et stadig større antal bilaterale handelsaftaler skaber på bekostning af ét, multilateralt regelsæt.

»I lyset af kontinuiteten i Det Hvide Hus kan vi forvente en fortsat stabil kurs i handelspolitikken. Det betyder en fortsat understregning af den multilaterale Doha-handelsrunde og et forsøg på at opnå mest muligt her, men også en parallel forfølgelse af bilaterale handelaftaler,« lyder det fra Chris Wilson.