Ny aktionærkreds bag Glud & Marstrand

Industriinvestoren Axcel har overtaget den aktieprotefølje på 22,8 procent i Glud & Marstrand, der var ejet af Danske

civil- og akademiingeniørers Pensionskasse - samt en mindre portefølje på 13,1 procent fra Købstædernes

Forsikring, Gensidig. Dertil en mindre protefølje fra Kirkbi - så aktiefordelingen i dag er således, at Axcel og

Kirkbi i dag ejer hver 40 procent, mens Tryg ejer 20 procent.


Såvel Kirkbi som Tryg indgik i den tidligere ejerkreds -

og da de begge samtidig er investorer i Axcel, så kan det i dag noteres, at Glud & Marstrand direkte er en Axcel-virksomhed.


Glud

& Marstrand A/S er Skandinaviens største producent af metalemballager til føde- og drikkevarer og til industriprodukter

som farver og lakker .


Koncernen har virksomheder i Hedensted og Odense samt i Lysekil i Sverige.


Der omsætter for

1,25 mia. kr., og man venter et resultat før skat på 100 mio. i 2001.


- Vi ser frem til samarbejdet med den nye

aktionærkreds, da det vil give virksomheden et godt grundlag for at følge nye muligheder på markedet, siger administrerende

direktør Svend Brixen, Glud & Marstrand A/ S.


- Vi regner med, at den nye kreds vil give et grundlag, der kan blive

til gavn for nuværende og nye kunder.


Det er aktionærkredsens hensigt at udbygge den i forvejen stærke skandinaviske

markedsposition og søge yderligere styrkelse i det nordeuropæiske - samtidig med, at der vil blive lagt vægt på

en forøget indtjening.


- Glud & Marstrand er den førende skandinaviske metalemballageproducent, og en stærk

dansk virksomhed, der har gode muligheder for vækst, siger administrerende direktør Christian Frigast, Axcel.


-

Der er gode muligheder for yderligere vækst - både organisk og gennem akkvisitioner, og det vil vi gerne bidrage til.


Det

er samtidig aktionærgruppens hensigt at søge partnere, så man kan forfølge målet med at sætte

Glud & Marstrand i spidsen for en betydelig konsolidering af branchen. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt oplyses,

hvem man har øje på.


Dertil kommer, at investorkredsen ikke lægger skjul på, at tilkøb inden for

specielle områder også er under overvejelse.


Koncernen satser strategisk meget på innovation, og selv om de

enkelte divisioner i koncernen varetager den løbende produktudvikling, så er de langsigtede produkt- og procesudviklinger

placeret i udviklingsafdelingerne "Visign" og videncenterafdelingerne, hvor man løser markedets behov - og leverer

kreative ideer.