Nul tilsyn med bankers priser

Der er ingen kontrol af, om bankernes priser på internettet er rigtige.

Læs mere
Fold sammen
Hverken Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen eller andre offentlige myndigheder holder øje med, om bankerne lever op til lovens bogstav, når det drejer sig om deres priser på lån.

Dermed ser det ud til at være relativt omkostningsfrit for de 129 banker og sparekasser, at der er fejl i deres prisskilte på deres egen fælles prisportal.

»Der findes en skiltningsbekendtgørelse efter prismærkningsloven, og det specielle ved prismærkningsloven er, at der ikke er en myndighed, der fører tilsyn med den,« siger konsulent Ulla Brøns Petersen fra Forbrugerstyrelsen.

Hvis pengeinstitutterne ikke følger reglerne om skiltning, sker der dermed kun noget, hvis privatpersoner eller organisationer indgiver en anmeldelse til politiet, som så har mulighed for at gennemføre en straffesag. Men det bliver måske anderledes i fremtiden.

»I øjeblikket sidder der faktisk et udvalg, der kigger på markedsføringsloven og prismærkningsloven. Noget af det de rent faktisk skal kigge på, er, om der er behov for at indføre en eller anden form for tilsyn,« siger Ulla Brøns Petersen.

Den selvstændige virksomhed mybanker.dk, der driver en prisportal på internettet, har i en gennemgang af bankernes prisskilte på pengeinstitutpriser.dk konstateret manglende eller fejlagtige oplysninger om årlige omkostninger i procent (ÅOP) på lån hos en stribe pengeinstitutter. Netop ÅOP er et vigtigt tal, når forbrugere ønsker at sammenligne prisen på lån.