Nu tager vi selv initiativer

Før i tiden havde ledelsen på Nitodan nok en plan for fremtiden. Medarbejderne kendte den bare ikke.


Maskinarbejder

Hans Henning Jensen og Dorthe Zielke, der er ufaglært, har med henholdsvis 28 og 13 års ansættelse i virksomheden

gode betingelser for at beskrive de forandringens vinde, der er blæst ind over Nitodan de senere år.


- Vi medarbejdere

må have en positiv holdning til forandringer. Ellers tror jeg ikke, vi kommer videre. En af de største forandringer i

fremtiden bliver, at vi skal til at producere mindre seriestørrelser og levere hurtigere. Vi har været vant til faste

seriestørrelser, siger Hans Henning Jensen, der har været med i styringsgruppen bag uddannelsesprojektet.


Han skal

selv på skolebænken for at lære at betjene en ny produktionsmaskine til et par millioner kroner, som blandt andet

skal lave koblinger. Hans viden om CNC-bearbejdning og mere avancerede styringer skal løftes.


Dorthe Zielke, der arbejder

i Nitodans koblingsgruppe, skal have mere kendskab til det Concorde-system, der styrer produktionen.Tryghed ved pc

Hensigten

er, at medarbejderne skal være lige så trygge ved at bladre på en pc som i en mappe, så mulighederne ved it

i produktionen kan udnyttes bedre, og ordrerne produceres i den rigtige rækkefølge. Det kan formentlig også spare

på papirmængden.


- Vi har meget større indflydelse på vores hverdag end tidligere. Da jeg begyndte her,

måtte jeg for eksempel ikke køre med en løftevogn. Vi fik i højere grad arbejdet dikteret. Nu tager vi

langt flere initiativer selv, siger Dorthe Zielke, der også har siddet i styregruppen af ledelse og medarbejdere.


Fremtidssnakken

har været spændende. Det har dog samtidig været et ukendt land, hvor medarbejderne i styregruppen har støttet

sig til hinanden, når de var ved at køre fast.


- Et af målene med dette projekt er for mig, at Dorthe som

ufaglært på et tidspunkt ikke er ufaglært længere. Det samme gælder de øvrige medarbejdere uden

egentlig uddannelse, siger Hans Henning Jensen.


En tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne i efteråret gav

gode karakterer til arbejdsmiljøet. De få anmærkninger gik på ydre rammer og badeforhold.