Nu er Europa endelig på vej ud af krisen

Økonomer ser flere sikre tegn på opsving. Men det er stadig spædt, og kriselandene i syd mærker ikke meget til det endnu.

Trods det gryende opsving, er Europa stadig knækket på midten, når det gælder arbejdsløshed. I Spanien og Grækenland er ledigheden fortsat høj, og hver fjerde er uden job. Foto: Andrea Comas/Reuters
Læs mere
Fold sammen

Nu kommer opsvinget: Det er svagt, og det er ikke hele Europa, som får gavn af det. Men det kommer.

»Euroområdet har generelt overrasket enormt positivt i løbet af i år, og tingene har vendt sig meget dramatisk på det seneste,« siger Helge Pedersen, Nordeas cheføkonom.

Der er to store årsager til, at det nu langsomt begynder at gå fremad med økonomien i det meste af Europa. Selv om oliepriserne er holdt op med at falde, giver de stadig et stort bidrag til vækst i Europa. Og samtidig er euroen faldet betydeligt i kurs på valutamarkedet.

»Jeg kan ikke huske, at den har været ude i så stor en svækkelse de seneste 15 år,« siger Helge Pedersen.

Tirsdag offentliggjorde Eurostat tal for arbejdsløshed og inflation, som underbygger fornemmelsen af et forsigtigt opsving. Tallene viser dog stadig et Europa, som er delt på midten. Tyske økonomer er nærmest begejstrede over nye arbejdsløshedstal, der bare fortsætter med at falde og falde og er nede på det laveste i 24 år.

Men i den anden ende af Europa er billedet et andet: »Vi er stadig i en fase, hvor der er ustabilitet,« skrev Istat, det italienske svar på Danmarks Statistik, næsten beklagende i sin kommentar til de italienske tal. For i Italien stiger arbejdsløsheden igen, og især for unge under 25.

Knækket på midten

»Euro-området er inde i en meget todelt udvikling for tiden. Tyskland er absolut ude af krisen, men Spanien, Portugal og Grækenland er absolut ikke, og Italien halter fortsat. Fransk økonomi vokser lidt, men ikke tilstrækkeligt til at løse problemerne på arbejdsmarkedet,« siger Helge Pedersen.

Men tilbage står, at der faktisk kommer flere og flere tegn på en vending; små tegn, men de bliver ved.

»Det er ikke rimeligt at tale om, at vi er ude af krisen, men vi er på vej ud af den,« er Helge Pedersens konklusion.

»Momentum er også med de sydeuropæiske lande nu; det tager bare lang tid indhente det tabte. Grækenland har mistet 25 procent af sit BNB, og det vil tage syv-otte år med en vækst på fire procent om året at vinde det tabte ind.«

I februar faldt arbejdsløsheden i euro-zonen fra 11,4 til 11,3 procent, og selv om det nærmest er det mindste fald, statistikken kan registrere, og stadig er et meget højt niveau, fortsætter arbejdsløsheden altså med at falde. I forhold til for et år siden er den faldet i 22 EU-lande og steget i seks.

Men billedet på tværs af Europa er stadig et kontinent, som er knækket på midten. I Tyskland er arbejdsløsheden efter Eurostats opgørelsesmetode 4,8 procent, og i Danmark 6,2. I Frankrig hedder tallet 10,6 procent, og i Spanien og Grækenland er det simpelthen hver fjerde, som er uden arbejde.

»Og ungdomsarbejdsløsheden er endnu højere. Man taler om en tabt generation,« siger Helge Pedersen.

Mere tillid

Samtidig viste nye forbrugerpristal for eurozonen, at deflationen begynder at tage lidt af. I februar faldt forbrugerpriserne med 0,3 procent, og i marts er faldet nede på 0,1 procent, så europæisk økonomi har taget et lille skridt bort fra risikoen fra en japansk deflationsfælde. Den faldende deflation skyldes først og fremmest, at energipriserne ikke har fortsat deres fald. Men også inflationen i fødevarepriserne er gået lidt op.

Inden året er omme, har vi inflation igen, vurderer Danske Bank – altså priser der stiger i stedet for at falde. Banken forventer »at inflationen vil stige bragt senere på året«, skriver den.

Der er andre små forårstegn. Mandag offentliggjorde EU-kommissionen tal for forbrugertilliden både i eurozonen og hele EU; den fortsætter med at stige og er faktisk tilbage på niveauet fra 2007, altså da krisen var i sin begyndelse. Og lad os bare tage med, at de franske forbrugere køber ind igen; detailomsætningen i det ellers stagnationsramte land var i februar tre procent højere end for et år siden.

»Det er klart et opsving, som er i sin spæde opstart, og det kan risikere at blive skudt ned eller blive ved med at være svagt. Men der er gode grunde til at tro på, at det kan begynde at gå fremad,« siger Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven.

Det er for tidligt at sige, hvor meget fart opsvinget kan få. På plussiden tæller, at økonomien stadig ikke har set effekten af Juncker-planen, EUs store investeringsplan, som kan ende med at løfte væksten med et helt procentpoint.

Ro om Grækenland

På den anden side er der risiko for påvirkninger udefra, som kan slå væksten ned igen.

»Det er nærliggende at pege på risikoen for, at Grækenland falder ud af euroen,« siger Jacob Graven.

Lige nu er finansmarkederne ellers temmelig upåvirkede af, at forhandlingerne mellem Grækenland og EU atter en gang er ved at bryde sammen.

»Ikke desto mindre er jeg overbevist om, at hvis de rent faktisk ryger ud, vil det give nogen usikkerhed. Men det er oplagt, at risikoen for, at de så at sige trækker hele Europa med ned, er blevet mindre. Jeg hæfter mig især ved, at de forskellige tillidsindikatorer, både for forbrugertilliden og erhvervslivets tillid, er på det højeste i adskillige år i flere europæiske lande. Og de plejer at være gode indikatorer for, hvordan økonomien faktisk udvikler sig.«