Nowaco satte rekord i 2003

Nowacos indtjening på køle- og frostvarer i Tjekkiet er steget kraftigt i 2003. Produktion af fisk og kyllinger i Kina gav også godt.

2003 blev et flot år for fødevare- og handelskoncernen Nowaco, der oplevede en meget kraftig stigning i indtjeningen.

Efter skat steg overskuddet med 82 procent fra 23,3 mio. kr. til 42,5 mio. kr., mens omsætningen kun steg en smule til 2,3 mia. kr.

En væsentlig del af Nowacos indtjening ligger i Østeuropa, især Tjekkiet.

»De investeringer, vi har foretaget i de senere år, udmønter sig nu på bundlinien. Nowacos salg og indtjening på køle- og frostvarer til hotel- og cateringsektoren i Tjekkiet er øget markant. Avancerne er større end i detailhandelen, hvor vi bliver presset hårdt,« fortæller administrerende direktør Preben Nielsen fra Nowaco.

Selskabets chef siger, at koncernen har haft succes med en øget fokus på rentabiliteten i distributionen samtidig med, at urentable datterselskaber er lukket.

Nowaco har i 2003 befæstet sin position som største distributør af køle- og frostvarer i Tjekkiet. Dertil kom, at en stor afsætning af iscreme i den varme sommer pyntede godt på indtjeningen.

Nowaco mere end fordoblede overskuddet før skat fra 7,6 mio. kr. til 15,9 mio. i trading-divisionen i 2003.

Hovedårsagen til fremgangen var stigende salg i Europa og USA af bl.a. fiskeprodukter, som Nowaco får produceret i Kina. Nowaco købte torsk i Nordnorge og Rusland til forarbejdning i Kina og videreeksport til Europa og USA.

»Desuden havde vi en kraftig eksport fra Kina af fjerkræ til blandt andet Saudi Arabien og Dubai. Nowacos samlede omsætning steg kun lidt, og det hang sammen med dollarfaldet,« tilføjer Preben Nielsen.

Koncernen venter i 2004 et endnu højere overskud efter skat end i år, nemlig på mellem 45 og 55 mio. kr. Det er en opjustering på fem til ti millioner kr. i forhold til, hvad selskabet tidligere har meldt ud.