Novozymes og DSM indgår licensaftale

Aftalen betyder, at Novozymes skal betale DSM et større engangsbeløb samt royalty.


Det ventes, at aftalen vil belaste

driftsresultatet i 2002 med 15-30 mio. kr., som vil være ligeligt fordelt på de fire kvartaler, oplyste Novozymes fredag.


Med

licensaftalen sættes der punktum for flere års juridiske tvister mellem de to selskaber om DSM''''s fytaseteknologi.


En

række søgsmål i flere lande vedrørende krænkelse og gyldighed af DSM''''s fytasepatenter og alle igangværende

retstvister vedrørende disse patenter er dermed afsluttet til begge parters tilfredshed.


Fytase er et enzym, der tilsættes

dyrefoder for at øge næringsværdien, samtidig med at det nedsætter miljøpåvirkningen af fosfor

fra dyregødning. Ifølge Novozymes er markedet for fytaseenzymer til dyrefoder inde i en rivende udvikling. Såvel

DSM som Novozymes fortsætter deres respektive aktiviteter inden for området, efter at licensaftalen er indgået. RB-Børsen