Novozymes er en solid aktie

Læs mere
Fold sammen
Det gamle Novo Nordisk-selskab Novozymes, der blev skilt ud som et selvstændigt selskab, fremlagde i sidste uge et solidt regnskab.

Aktien er ikke den mest sexede på børsen, men en stabil aktie, hvor analytikerne venter yderligere stigninger.


Før

regnskabet blev fremlagt lå Novozymes omkring kurs 165, men i skrivende stund er aktien steget med 6 kr. til 171 kr., efter

at aktien først lå stort set uændret oven på regnskabet.


Omsætningen i Novozymes steg 5 pct. til

5.271 mio. kr. Lavere kurser for koncernens faktureringsvalutaer påvirkede salgsvæksten svagt negativt, fremgik det onsdag

af Novozymes'' årsregnskab.


Resultat af primær drift steg 10 pct. til 904 mio. kr. Overskudsgraden steg fra 16,4 pct.

i 2000 til 17,2 pct. i 2001.


Koncernens resultat før skat steg 24 pct. til 871 mio. kr. da nettofinansomkostningerne blev

på 33 mio. kr. mod 120 mio. kr. i 2000. Resultatet efter skat blev på 602 mio. kr. mod 483 mio. kr. i 2000, hvilket er

en stigning på 25 pct. Resultat pr. aktie steg 26 pct. til 8,10 kr.


Afkastningsgraden (ROIC) steg til 12,0 pct. fra 9,8

pct. i 2000.


Under forudsætning af, at valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer resten af året,

herunder specielt USD, JPY og BRL mod DKK, forventes i 2002 en stigning i resultat af primær drift på 7-8 pct. samt en

stigning i resultat efter skat på 5-7 pct. Estimatet indeholder omkostninger i forbindelse med et forlig med DSM mv. Eksklusive

disse svarer dette til en stigning på 9-11 pct.Analyser

Regnskabet fra Novozymes var i vid udstrækning på

linie med markedets forventninger. Forventningerne til 2002 rummer ligeledes ikke væsentlige overraskelser, skriver Spar Nord

i en kommentar til regnskabet.


- Regnskabet rummer ingen nævneværdige overraskelser. Vi vil på den baggrund

kun foretage beskedne estimatændringer. Vi regner med at fastholde såvel fair værdi og anbefaling, skriver analytiker

Jens Rygaard.


Det nyligt indgåede forlig med DSM bevirker, at den forventede EBIT-vækst sænkes fra 10 pct.

til 7-8 pct., hvilket svarer til den ventede omsætningsvækst.


Det ventes således, at produktivitetsforbedringer

vil kunne kompensere for stigende råvarepriser, og at man dermed vil kunne fastholde en EBIT-marginal på omkring 17 pct.


Salget

af enzymer til vaskemiddelindustrien har som ventet været præget af hård konkurrence i 4. kvartal, hvilket har resulteret

i mængde- og prispres. Salget har i 4. kvartal vist en tilbagegang på knap 16 pct. sammenlignet med 4. kvartal 2000. Det

ventes, at lanceringen af nye vaskemiddelenzymer vil øge salget i løbet af 2. halvår 2002.


Sammenlagt ventes

der i 2002 en salgsvækst på 5 pct. inden for tekniske enzymer, herunder også vaskemiddelenzymer.


Salget af

fødevareenzymer og foderenzymer udviste også i 4. kvartal markante vækstrater med en fremgang på henholdsvis

22 pct. og 53 pct. i forhold til samme periode sidste år. Der ventes i 2002 en fremgang på henholdsvis 10-15 pct. og 15-20

pct.


Sydbank fastholder sit syn på Novozymes efter årsregnskabet, og samtidig vurderes det, at risikoen ved aktien

er blevet reduceret.


- Vi fastholder vores Købsanbefaling på Novozymes oven på årsregnskabet. Med en

stadig mindre afhængighed af Procter & Gamble og Unilever og vaskemiddelenzym-segmentet vurderer vi endvidere, at risikoen

i aktien er reduceret, skriver Sydbank, som fortsat har et kurstarget på 190 kr. pr. aktie.


Sydbank tilføjer samtidig,

at "den største risiko i aktien knytter sig til udviklingen i salget af vaskemiddelenzymer samt udviklingen i valutakurserne,

herunder især USD, JPY og BRL (brasilianske Real)".LikviditetNovozymes er samtidig en yderst likvid aktie på

Københavns Fondsbørs. For 2001 som helhed blev aktieomsætningen på Københavns Fondsbørs på

550,5 mia. kr. i kursværdi.


De 10 mest handlede aktier i 2001 fik en samlet omsætning på 377,9 mia. kr. i kursværdi,

svarende til 69 pct. af hele 2001-omsætningen.


På listen er Novozymes nr. 9 med en omsætning på næsten

13 mia. kr.ForskningSydbanks analytikere peger endvidere på, at udviklingen af nye enzymer til nye industrielle

anvendelser vil udvide markedet for industrielle enzymer - et eksempel herpå er Novozymes igangværende udvikling af enzymer til

ethanolproduktion.


Det amerikanske energiministerium (DOE) har således godkendt finansieringen til andet år af Novozymes''

treårige forskningsprojekt vedrørende omkostningseffektive enzymer til ethanolproduktion.


Det sker, efter at den

første tekniske milepæl er nået, fremgik det fredag af en fondsbørsmeddelelse.


I januar 2001 fik Novozymes''

amerikanske forskningsenhed Novozymes Biotech, Inc. en bevilling på op til 14,8 million dollar fra det amerikanske energiministerium.

Pengene skulle bruges til et forskningsprojekt med henblik på at reducere prisen på cellulaseenzymer, der kan omdanne

planteaffald (biomasse) til forgærbare sukkerstoffer, såsom glukose, der igen kan omdannes til ethanol ved gæring.


Forskningsprojektet

udføres for det amerikanske energiministeriums sektion for vedvarende energi, NREL (National Renewable Energy Laboratory),

og har til formål at reducere fremstillingsprisen for enzymer til bioethanolproduktion til en tiendedel.


Inden for det

første år har Novozymes formået at reducere prisen på enzymer med faktor 2,3 til lidt under halvdelen af

prisen på andre cellulaseprodukter på markedet, og forskningsprojektet skrider således planmæssigt frem.