Novo Nordisk tabte sag om aktieoptioner

Ansatte, der har optjent aktieoptioner som en del af deres løn, har ret til at få dem med sig, hvis de skifter job.

Højesteret fastslog i dag i en principiel dom, at en tidligere ansat på Novo Nordisk har ret til de aktieoptioner, som han optjente, mens han var ansat i virksomheden.

Det er Ledernes Hovedorganisation, der har kørt sagen for den tidligere Novo-ansatte, og afgørelsen er en stadfæstelse af en tidligere dom i Sø- og Handelsretten.

Striden har stået om funktionærlovens paragraf 17a, der giver lønmodtagere ret til en forholdsmæssig andel af bonus og lignende ydelser, hvis de forlader virksomheden, inden regnskabsåret slutter.

Højesteret vurderer i dommen, at aktieoptionerne er et vederlag, som er omfattet af denne paragraf i funktionærloven.

I den konkrete sag nægtede Novo at udbetale værdien af aktierne med henvisning til et særligt vilkår i aktieoptionsaftalen om, at man skal være ansat tre år ud i fremtiden for at få værdien af optionerne. Men den aftale er ifølge Højesteret ugyldig, fordi den strider imod den nævnte paragraf i fuktionærloven.