Novo kan få 450 mio. kr. ved børsnotering af ZymoGenetics

ZymoGenetics har indsendt en tilføjelse til den tidligere registreringsanmeldelse til det amerikanske børstilsyn, United

States Securities and Exchange Commission (SEC), oplyste Novo Nordisk i fredags.


Heraf fremgår det, at ZymoGenetics vil

udbyde 10 mio. aktier med en potentiel overtildelingsret (green shoe) på yderligere 1,5 mio. aktier. Kursintervallet anslås

til 16-18 dollar pr. aktie. Hvis udbuddet gennemføres med det anførte antal aktier, vil Novo Nordisk komme til at eje

ca. 40 pct. af ZymoGenetics.


- Der foreligger ingen garanti for, at udbuddet gennemføres, eller at det, såfremt

det gennemføres, omfatter det antal aktier eller det kursinterval, der er anført i ZymoGenetics'''' seneste ansøgning,

hedder det i meddelelsen fra Novo Nordisk.


Novo Nordisk vil kunne indtægtsføre 350-450 mio. kr. før skat

i 2002, såfremt udbudet af nye aktier i ZymoGenetics gennemføres inden for det angivne kursinterval. I september sidste

år tog ZymoGenetics, der blev spundet ud af Novo Nordisk i 2000, det første skridt til en børsnotering i USA,

da selskabet indsendte en registreringsanmeldelse til SEC.


Tidligere i 2001 indlicenserede Novo Nordisk tre proteiner fra ZymoGenetics

på et tidligt forskningsstadium. Det drejer sig bl.a. om Interleukin 20 (IL-20 - inflammation) og 21 (IL-21 -cancer), som nu

indgår i Novos portefølje af tidlige forskningsprojekter. Indlicenseringen er sket på basis af en aftale, der blev

indgået mellem de to selskaber i forbindelse med udskillelsen af ZymoGenetics i et selvstændigt selskab i 2000. Aftalen

giver Novo mulighed for at erhverve visse rettigheder til produktkandidater fra ZymoGenetics. RB-Børsen