Novo genindsender registreringsansøgning for Fiasp i USA

Medicinalselskabet Novo Nordisk har genindsendt sin registreringsansøgning for det hurtigtvirkende insulin Fiasp til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Læs mere
Fold sammen

Medicinalselskabet Novo Nordisk har genindsendt sin registreringsansøgning for det hurtigtvirkende insulin Fiasp til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Genindsendelsen er lavet efter yderligere drøftelser med FDA, der i et brev fra oktober sidste år udbad sig yderligere data, før registreringsansøgningen kunne færdigbehandles.

Det oplyser selskabet onsdag eftermiddag.

»Novo Nordisk har nu evalueret brevets indhold, og der er afholdt et afsluttende møde med FDA efter myndighedernes gennemgang af materialet. På denne baggrund har Novo Nordisk genindsendt registreringsansøgningen for hurtigtvirkende insulin aspart,« skriver medicinalselskabet.

Novo regner med at få en tilbagemelding på registreringsansøgningen i fjerde kvartal.