Novo får gevinst fra ZymoGenetics

Novo Nordisk får en indtægt på ca. 240 mio. kr. i forbindelse med børsintroduktionen af det amerikanske biotekselskab ZymoGenetics

på Nasdaq-børsen i USA torsdag. Novo vil indtægtsføre beløbet under posten "andre driftsindtægter"

i regnskabet for 2002.


Efter introduktionen er Novo Nordisk fortsat ZymoGenetics største aktionær med 39 pct. af

aktiekapitalen.


Torsdagens børsnotering af ZymoGenetics, som Novo Nordisk hidtil på fuldt udvandet basis har ejet

47 pct. af, blev ellers ikke helt den succes, der var lagt op til.


Således var efterspørgslen efter aktierne så

lille, at emissionskursen blev fastsat til 12 dollar per aktie, hvilket var i bunden af introduktionsintervallet på 12-14 dollar

per aktie. Og det skete, efter at introduktionsintervallet allerede tidligere på dagen var blevet reduceret fra 16-18 dollar

per aktie. Introduktionskursen svarer imidlertid til en overkurs på 165 pct. i forhold til den bogførte værdi hos

Novo. Alle de udbudte aktier - 10 mio. - blev dog solgt, og selskabet rejste dermed 120 mio. dollar. Første noteringsdag er

i dag, fredag. Børsintroduktionen indeholder også en green shoe på 1,5 mio. aktier til dækning af eventuel overtildeling.

Hvis denne option udnyttes af konsortiebankerne, vil Novo kunne indtægtsføre yderligere ca. 30 mio. kr. Allerede ved

registreringen oplyste Novo Nordisk, at der ikke forelå nogen garanti for, at udbuddet blev gennemført, eller at det

anførte kursinterval ville holde.


I september sidste år tog ZymoGenetics, der blev spundet ud af Novo Nordisk i

2000, det første skridt til en børsnotering i USA, da selskabet indsendte en registreringsanmeldelse til SEC.


Tidligere

i 2001 indlicenserede Novo Nordisk tre proteiner fra ZymoGenetics på et tidligt forskningsstadium. Det drejer sig bl.a. om Interleukin

20 (IL-20 - inflammation) og 21 (IL-21 -cancer), som nu indgår i Novos portefølje af tidlige forskningsprojekter. Indlicenseringen

er sket på basis af en aftale, der blev indgået mellem de to selskaber i forbindelse med udskillelsen af ZymoGenetics

i et selvstændigt selskab i 2000.