Novo-aftale kan føre til nyt satsningsområde

Novo Nordisk har indgået en forskningsaftale med et amerikanske selskab DGI BioTechnologies inden for cancerområdet. De to

selskaber har allerede en aftale, som blev indgået i 1999, som omfatter forskning i insulin-linende produkter, der kan tilføres

kroppen på anden vis end ved indsprøjtning.


Den nye aftale omfatter forskning i IGS (Insulin-like Growth Factor),

som er en vækstfaktor for cancer.


Koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen fra Novo Nordisk understreger over for

RB-Børsen, at insulin ikke er kræftfremkaldende, men der er familiær forbindelse til IGS på proteinbasis.

Cancerforskning er ikke et af Novo Nordisk'' kerneområder, som omfatter produkter til behandling af diabetes, bløder-og

vækstsygdomme, men Novos kompetencer inden for insulin og genteknologi kan måske føre til et nyt forretningsområde

på længere sigt.


- Vi har indgået aftalen for at kunne finde nye satsningsområder. Hvis vi kan hæmme

IGS-aktiviteten, kan vi også hæmme cancervæksten, forklarer Mads Krogsgaard Thomsen om visionen for samarbejdet.


Der

er dog endnu lang vej til et egentligt produkt.


- I den nuværende fase vil der ikke kunne komme et middel på markedet

før tidligst om ti år. Samme udviklingstid har vi haft på andre af vore produkter som eksempelvis NovoSeven, siger

Mads Krogsgaard Thomsen.


Mads Krogsgaard Thomsen venter, at selskaberne skal bruge tre år på den indledende forskning,

som måske ender med en lægemiddelkandidat. Dernæst skal der forskes yderligere et år, hvor der skal gennemføres

en række praktiske studier. De efterfølgende ca. seks år foretages en række kliniske forsøg, som blandt

andet skal afdække den optimale dosis og eventuelle bivirkninger.


Forskningsaftalen er kommet i stand på basis af

den første aftale, som af Thomsen betegnes som succesrigt.