Norske tab bag dansk skatteudspil

Energigiganten Norsk Hydrosplacering af et underskud på over 300 millionerkroner i Danmark er den direkte årsag til regeringens omstridte udspil om ændret selskabsskat.

Bag regeringens udkast til nye skatteregler viser sig nu at ligge konkrete tilfælde af skattespekulation for trecifrede millionbeløb mod den danske statskasse.

Den internationale energimastodont Norsk Hydro har således benyttet Danmark som skraldespand for et underskud i et canadisk datterselskab på omkring 340 millioner kroner, erfarer Berlingske Tidende.

Skatteminister Kristian Jensen (V) bekræfter, at Norsk Hydro-sagen er skræmmebilledet på spekulativ udnyttelse af de hidtidige danske sambeskatningsregler.

»Efter Norsk Hydro-sagen indførte man ligningslovens paragraf fem, der skulle forhindre den slags ting, men det har efterfølgende vist sig, at lovens paragraf ikke dækker hullet. Så i teorien kan der opstå en ny Norsk Hydro-sag, og det er dét, vi vil forhindre med udspillet,« siger skatteministeren.

Regeringens skatteudspil vil frem over gøre det langt sværere at få fradrag for tab i udenlandske datterselskaber - til gengæld for at selskabsskatten sættes ned fra 30 til 28 procent.

Tørrede tab af på Danmark
Sagen om Norsk Hydro tager sit udspring i begyndelsen af 1990erne, da energikoncernens norske moderselskab sælger det stærkt tabsgivende datterselskab i Canada til Norsk Hydro Danmark med det resultat, at et fortløbende underskud på godt 340 millioner kroner kan trækkes fra i Danmark.

I modsætning til langt de fleste andre lande tillader Danmark nemlig udenlandske koncerner at sambeskatte udenlandske datterselskaber med datterselskaber i Danmark, oplyser embedsmænd i Skatteministeriet. De andre lande tillader kun såkaldt intern sambeskatning.

Ydermere fik Norsk Hydro-moderselskabet et fradrag som følge af tabet på aktierne i Norsk Hydro Canada.

De norske skattemyndigheder afviste efterfølgende fradraget med den begrundelse, at der var tale om »intern koncernmæssig omplacering«, da koncernen som sådan ikke havde lidt noget tab.

Norsk Hydros navn kom frem, da den norske Højesteret tidligere i år underkendte myndighedernes påstand med henvisning til, at det primære formål havde været at spekulere i at spare dansk skat. Derfor var det ikke en norsk sag.

Skatteminister Kristian Jensen understreger, at Norsk Hydro ifølge ministeriets viden ikke har lavet tilsvarende skattemæssige manøvrer siden.

»Men det er præcis den måde, vi frygter, at andre selskaber kan benytte til at lægge et underskud i Danmark, som ikke har spor med den danske del af koncernen at gøre i øvrigt,« siger han.

»Alle eller ingen«
Det endelige udspil fra Skatteministeriet kan også komme til at rumme et opgør med sambeskatningen mellem et dansk moderselskab og dets danske datterselskaber.

Det har fået en række af landets største virksomheder til at forudse både lukninger af datterselskaber med deraf følgende afskedigelser og udflytning af danske koncernhovedkvarterer.

Rådgivende skatterevisor Christen Amby har været medlem af udvalget bag rapporten, der danner grundlag for skatteminister Kristian Jensens udspil.

Christen Amby ser ikke de såkaldte værnsregler i henholdsvis selskabsskatteloven og ligningsloven som tilstrækkeligt fintmaskede til at forhindre en ny, lignende sag.

»Man kan forestille sig lignende problemstillinger trods den nuværende lovgivning, og derfor anbefaler jeg en stramning af reglerne,« siger han.

Christen Amby tilhører et mindretal blandt udvalgets medlemmer, der ønsker en konkret stramning af ligningsloven eller selskabsskatteloven, mens et flertal i udvalget lægger op til, at selskaber frem over skal vælge at sambeskatte alle sine datterselskaber eller ingen af dem. Skatteminister Kristian Jensen lægger i sit udspil op til princippet om »alle-eller-ingen«.

Det lykkedes i går trods flere henvendelser ikke at få en kommentar fra administrerende direktør Bo Lybæk fra Norsk Hydro Danmark.