Norske svindelfisk afsløret af danske toldere

I fisk: Norske eksportører bryder aftale med EU om mindtsepris på laks. Der er svindlet for et trecifret millionbeløb, afslører razzia. Den engang så eksklusive fisk er blevet husmandskost, der sælges under den aftalte mindstepris.

Norske eksportører står bag storstilet svindel med laks. Norge og EU har aftalt en mindstepris på 24 kr. pr. kilo. Men norske eksportører omgår aftalen. Det blev afsløret da nordjyske toldere lavere razzia på de norske lastvogntog med laks til EU-landene.

Laks er en fisk, som er billig i forhold til andre fiskearter og fødevarer i al almindelighed.

Førhen var denne fisk en eksklusiv spise, i dag er den nærmest husmandskost.

Det skyldes bl.a. overproduktion af laks, der opdrættes i fjordene og langs kysterne i Norge, Irland, Skotland og Chile.

Den blege orange spisefisk er i disse dage blevet en politisk varm kartoffel i EU, og verdens største producentland for havbrugslaks, Norge, der ikke er medlem af det europæiske fællesskab.

EU har lavet en toldmur for at styre den norske lakseeksport. I sommeren 1997 indgik EU og de norske eksportører en aftale, der indeholder en bestemmelse om, at EU løbende fastsætter en mindstepris på laksen.

Prisen er i øjeblikket på mindst 3,25 euro eller 24 kr. pr. kilo. Derfor pålægges eksportørerne en såkaldt antidumping-told, hvis deres salgspris er lavere end mindsteprisen.

Omgår aftaler

Denne mindstepris er oprindeligt indført for at beskytte EUs egne lakseproducenter i Skotland og Irland og for at undgå, at disse producentlande påføres unfair konkurrence.

En række norske opdrættere og eksportører omgår imidlertid EUs regler. De sælger ferske laks, der bliver røget i blandt andet Danmark, og sælges videre til EU langt under den påbudte mindstepris, mener Toldcenter Nordjylland.

En specialgruppe af toldere, der udfører kontrol af priserne for at sikre overholdelse af aftalen på EU-Kommissionens vegne, har således afsløret, at nordmændene har lavet organiseret svindel for et trecifret millionbeløb gennem det seneste halve år.

I de seneste måneder er laks til blot 16 kr. kiloet sendt ind i EU. Fisken bliver bearbejdet på bl.a. store danske røgerier og solgt til især sydeuropæiske lande. Men en række eksportører har undladt at betale EU antidumping-tolden på otte kr. kiloet.

Eksportørerne og importørerne opererer således med et dobbelt fakturering. Ifølge de officielle papirer, som myndighederne får at se, bliver laksen fra Norge solgt til importørerne for mindsteprisen. Virkeligheden er en anden, for den reelle salgspris fremgår tydeligt af de illegale papirer, tolderne normalt ikke ser.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra fødevareminister Mariann Fischer-Boel (V).