Norsk ligestilling som eksportvare

Female Future, det norske uddannelsesforsøg med at kvalificere flere kvinder til bestyrelsesposter skal udbredes i resten af Europa - og i FN.

Norsk ligestilling som eksportvare - 1
Benja Stig Fagerland<br>Foto: NHO Fold sammen
Læs mere
Det norske Female Future projekt, som foreløbig har uddannet 400 norske erhvervskvinder til bestyrelsesposter, bliver en eksportvare. Uddannelsen er sat så meget i system, at den bliver forsøgt eksporteret til resten af Europa - inklusive Danmark, hvor kvinder har langt færre bestyrelsesposter end de norske kvinder.

Ydermere vil principperne bag Female Future, der hører under den norske arbejdsgiverforening, NHO, ifølge Executive Magazine, blive implementeret internt i De Forenede Nationer (FN) for at fremme flere kvinder i organisationens ledende organer. Det er norske Gry Tina Tinde, der er særlig rådgiver for FNs Højkommissariat for flygtninge (UNHCR) i spørgsmål om ligestilling, der skal føre principperne ud i livet.

Politisk projekt
Ifølge Executive Magazine erkender Gry Tina Tinde, at NHOs program næppe var iværksat i Norge, hvis ikke den norske regering og Stortinget havde vedtaget en rammelovgivning, hvorefter alle børsnoterede selskaber (ASA) skal have minimum 40 pct. repræsentation af hvert køn i deres bestyrelser - inden 1. juli 2005.

»Principperne i NHOs Female Future-program, der er udviklet af Benja Stig Fagerland, er imidlertid så gode, at de efter min vurdering burde kunne stå alene. Eksperter, jeg har mødt i mangfoldigheds- og ligestillingsspørgsmål, bøjer sig i støvet for det koncept - især fordi det skærer igennem og fokuserer på kompetencer frem for på ligestilling. Det er da også på tide, at vi, frem for at se på hinanden i jobmæssige sammenhænge som mænd og kvinder, ser på hinanden som mennesker og det potentiale, det indebærer,« konstaterer Gry Tina Tinde til Executive Magazine.

Siden august 2004 har hun været særlig rådgiver for FNs Flygtningehøjkommissær og var tidligere seniorrådgiver for Council of the Baltic Sea States i Stockholm.