Norlax forbedrer sig med over 20 mio. kr.

Gunstige råvarepriser på fisk og solidt arbejde på de indre linjer for at skære virksomheden til er vigtige

årsager til, at lakseproducenten Norlax A/S i Outrup i Vestjylland leverer sit første overskud i 12 år.Plusset

i regnskabet er endog blevet til en velvoksen krabat, idet resultatet er forbedret med over 20 mio. kroner til knap 14 mio. kroner før

skat. Ledelsen svinger sig da også op til at bruge betegnelsen "særdeles tilfredsstillende" om 2003.-

Vi har fået styr på virksomheden, så den er sat op på en helt anden måde, og samtidig har vi haft gavn

af de meget fordelagtige råvarepriser, som ganske vist siden er steget, uden at det dog er til et faretruende niveau, siger

adm. direktør, Ole Clemensen, Norlax.Som en af Europas største producenter af røgede fiskeprodukter fylder Norlax

meget i den lille kystkommune, Blaabjerg, der også har turismen som en vigtig indtægtskilde. Den timelønnede stab

er fastholdt, hvorimod funktionærstaben er slanket med seks-otte stillinger.

Selskaber nedlagt

I udlandet har den

norskejede virksomhed nedlagt sine selskaber i Polen og Spanien, så kun salgsselskabet på det største enkeltmarked,

Italien, er tilbage.Også kundemassen er der ryddet op i, idet Norlax ikke mere er at finde i udenlandske discountkæder,

ligesom der ikke var indtjening nok i den danske cateringsektor. Op mod 80 pct. af salget sker til udlandet, hvor Australien er det

næststørste marked. Norlax holder øjnene åbne for mulighederne på nye markeder men vil dog ikke spise

den gode udvikling i indtjeningen op ved at kaste sig over for mange nye initiativer.- Vi er stadig inde i en konsolideringsfase,

og vi skal have overskud i mere end et år, før vi kan betegne os som en succesfuld virksomhed. Vi har dog en sund kundemasse,

blandt andre supermarkeder, så vi tror på fremtiden, siger Ole Clemensen.EU''s mindstepriser på laks, der i

en årrække har hindret Norlax og andre lakseproducenter i at købe ind til samme priser som konkurrenter uden for EU,

blev ophævet 1. juni i fjor, hvilket gav lettere adgang til råvarer.Laks er inden for de senere år blevet

en forholdsvis billig fisk.Norlax er langt bedre rustet til den europæiske markedssituation end tidligere men venter ikke

at kunne gentage den pæne bundlinje fra 2003, idet forventningen er et nettoresultat på 5-7 mio. kroner i år mod

9,6 mio. kroner i fjor.Norlax ejes af Norway Seafoods Denmark A/S, Grenå, hvis moderselskab, Norway Seafoods A/S, Oslo,

er ejet af Aker RGI.