Norge afblæser ostekrig

Norges nye, borgerlige regering vil afvikle særtolden på ost og kød, men til gengæld står nordmændene fast på at brandfortolde danske hortensiaer. Forrykt, mener Bendt Bendtsen, konservativt medlem af Europa-Parlamentet.

Dansk ost har været brandfortoldet i Norge. Foto: Preben Madsen
Læs mere
Fold sammen

BRUXELLES: Hvis der bliver klappet i Bruxelles, vanker der bank derhjemme. Det ved enhver minister fra et EU-land, og nu bliver Norges nyudnævnte europaminister Vidar Helgesen også denne erfaring rigere. For Norges nye borgerlige regering vil gøre op med forgængerens protektionistiske politik, hvor man beskyttede konkurrenceudygtige landmænd bag toldmure så høje, at et stykke hvid dansk ost på et kilo nærmest kunne belånes med realkredit.

»Vi vil gerne demonstrere over for vores europæiske partnere, at Norge nu ønsker liberaliseringer. Man skal ikke frygte flere protektionistiske tiltag fra os,« siger han.

Regeringens ambition omfatter ikke kun ost. Også kød, der har været beskyttet af kæmpetold, skal tilbage i normalt leje, erklærer ministeren.

De norske landbrugsorganisationer jamrer og klager. Inden ministerens afrejse til EU-hovedstaden lød afskedssalutten fra Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, at fjernelse af toldsatsen vil være »dramatisk« for norsk landbrug.

»Vi kan ikke gennemføre nye investeringer, hvis ikke vi får øget priserne,« siger Bjørke.

Norsk Landbrukssamvirke tordner i samme takt og toneart og argumenterer slet og ret med, at toldmuren er »nødvendig for at opretholde en konkurrencedygtig fødevareindustri«.

Der er ikke mange enige i Bruxelles, hvor man forsøger at gøre Europa mere konkurrencedygtig ved at øge virksomhedernes grundlæggende konkurrencekraft på et frit marked.

Vidar Helgesen skal nu i gang med et svært stykke politisk håndværk på ostekrigens hjemmefront, hvor han som minister for en mindretalsregering skal skabe opbakning til en afvikling af den ostetold, som den nuværende opposition indførte. Manøvren udløste stor kritik fra EØS-landene, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der omfatter EU samt Liechtenstein og Schweiz foruden Norge, hvor reglerne om Det Indre Marked gælder. Danske Arla er en af de mange eksportører, der har rystet på hovedet over Stoltenberg-regeringens protektionistiske handelspolitik. Ifølge tidligere meldinger fra Arla vil ostekrigen koste omtrent en tiendedel af afsætningen til Norge, der sidste år lå på omtrent 300 mio. kr. Når det ikke blev mere, skyldes det dels toldfri kvoter og det lugtende lyspunkt, at stinkeren Gamle Ole samt Apetina og Castello skimmelost er undtaget giganttolden.

Men fra mejerigigantens hovedkvarter forlyder det, at man ikke ønsker at forstyrre den politiske proces med kommentarer.

Bendt Bendtsen, MEP for K, har i mere end et år kæmpet imod de norske toldmure, som han kalder »groteske«. Han bifalder den norske regerings plan om afvikling af fødevaretolden, men han blæser samtidig til angreb på den norske protektionismes sidste bastion: De dansk og hollandsk producerede hortensiaer, der siden sidste år har været underlagt en særtold på 78 procent, der ifølge Dansk Gartneri har barberet eksporten ned til en tredjedel af de tidligere 45 mio. kr. Vidar Helgesen betegner hortensiatolden som en teknikalitet, hvor man rettede op på tidligere fejlfortoldning.

»Det manglede bare, at Norge vil afvikle fødevaretolden. Held og lykke med. Men at hortensiaer fortsat fortoldes er helt, helt galt. Så længe de fortoldes, forbryder Norge sig mod EØS-reglerne, og enhver har ret til at kalde nordmændene protektionistiske,« siger han.