Nordsøkabale kan gavne børsnoterede selskaber

Denerco Oil, som ejes af bl.a. de børsnoterede selskaber Højgaard Holding, Ove Arkil, Monberg & Thorsen, FLS og Danske Bank, kan få en gevinst ud af DONGs køb af Statoil-licencer i Nordøsen. Denerco overvejer, om muligheden skal udnyttes.

DONGs planlagte opkøb af Statoils licenser på tre olie- og gasfelter i Nordsøen kan indirekte give gevinst for en en række børsnoterede danske selskaber og deres aktionærer.

Det sker, hvis det danske olieselskab Denerco Oil, som bl.a. ejes af Højgaard Holding, Ove Arkil, Monberg & Thorsen, FLS, Danica, PKA, Dansk Erhvervsinvestering og Danske Bank, udnytter muligheden for at bytte sig til en del af de ejerandele, som DONG har planlagt at købe af Statoil.

DONG vil ensarte ejerandelene på de olie- og gasfelter på den danske Nordsøsokkel, som er omfattet af handlen. Det vil være til klar fordel for alle involverede selskaber.

Denerco Oil overvejer nu, om selskabet skal bruge to oliefelter, som de ejer væsentlige andele i, til at bytte sig ind i tre øvrige felter, hvor deres nuværende ejerandel er lavere. Fordelen ved manøvren er at sikre alle involverede parter mod at enkelte selskaber kan dominere produktionen.

»Vi vil være meget interesserede i at få tilnærmet den procentuelle ejerandel blandt de involverede licenshavere på de felter, der bliver berørt af, at Statoil trækker sig ud,« siger Flemming Kolkjær Sørensen, adm. dir. i Denerco Oil A/S.

Men han understreger, at det er en forudsætning, at parterne kan blive enige om bytteforholdet.

Fordelen for Denerco og selskabets børsnoterede ejerkreds består af en række rationaliseringsgevinster.

»Ud fra et driftsmæssigt perspektiv og fremtidig udnyttelse af felterne kunne det være interessant at opnå ensartede ejerandele,« siger Flemming Kolkjær Sørensen.

Som afsløret af Berlingske Tidende i weekenden ventes det i aften, at DONGs bestyrelse godkender det hidtil hemmeligholdte køb af Statoils licenser på tre danske olie- og gasfelter. Offentliggørelsen af købet sker i morgen, tirsdag, hvor der også er bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling i Denerco Oil A/S.