Nordjysk familiefirma får internationalt udsyn

Generationsskifte. Efter 80 år som familiefirma har 40-årig dansker, som har tilbragt en stor del af sit voksne liv i udlandet, overtaget Gerhard Christensen A/S i Storvorde ved Aalborg.

Det var en af de dage i august i fjor, hvor skybrud afløste skybrud.

Erik Adam Pedersen sad hjemme i sin udestue i villaen i Odense, mens det igen øsregnede udenfor, da han fik øje på annoncen. En virksomhed var til salg.

Virksomhedens forretningsgrundlag var først og fremmest udvikling og produktion af produkter til miljøsektoren blandt andet dæksler, skydespjæld, kontra- klapper og overløbsriste. Præcist hvilken virksomhed, der var tale om, kunne han ikke se. Lige så lidt kunne han se, hvor i landet den var placeret.

Men interessen var vakt. Erik Adam Pedersen, der altid havde drømt om en tilværelse som selvstændig næringsdrivende, reflekterede på annoncen.

Han var på det tidspunkt sælger i virksomheden RO-Clean Desmi A/S, der med fysisk udgangspunkt i Odense sælger udstyr til bekæmpelse af olieforurening world wide. Gennem fem år havde han haft ansvaret for salget i Afrika og de fransktalende lande.

Nu trængte han til nye udfordringer.

Sådan gik det til, at Erik Adam Pedersen med virkning fra årsskiftet kunne kalde sig virksomhedsejer.

Gerhard Christensen A/S hedder hans nye arbejdsplads.

Virksomheden er beliggende i Storvorde øst for Aalborg, og der er tale om et gammelt familiefirma med 80 år på bagen og med tredje generation ved roret personificeret i Poul Erik Christensen, der i en alder af 66 år, har besluttet at overlade tøjlerne til en ny direktør og ny ejer som led i et generationsskifte.

Umiddelbart virker det som et brat generationsskifte i og med, at Erik Adam Pedersen fra dag ét sidder på såvel ejerskab som direktørstol, men sådan er det ikke. Poul Erik Christensen bevarer sin berøring med familiefirmaet flere år frem.

Det er på mange måder en traditionel dansk produktionsvirksomhed med godt en snes ansatte, der gennem 80 år har vist sin berettigelse gennem håndværk af meget høj kvalitet. Den veldrevne virksomhed har en fin økonomi, og så har den frem for alt et stort potentiale, vurderer Erik Adam Pedersen.

Vil satse på eksportHidtil har Gerhard Christensen primært fokuseret på det danske hjemmemarked, men dét vil ikke nødvendigvis være virkeligheden om nogle år, fastslår den nye og internationalt orienterede ejer.

- Fundamentet for virksomheden er håndværk og kvalitet, som der ikke kan sættes en finger på. Kvaliteten er afgørende for succes, og når jeg ser et stort potentiale i virksomheden, hænger det sammen med, at der stort set over hele verden vil komme en øget efterspørgsel inden for miljøsektoren. Efterspørgselen vil yderligere blive forstærket af de klimaændringer, vi allerede er begyndt at opleve med blandt andet ekstremt nedbør i perioder. Det stiller nye og større krav til blandt andet kloakering, hvor vi har en række produkter, siger Erik Adam Pedersen, der ikke lægger skjul på, at eksport vil stå højt på dagsordenen de kommende år.

Den nye direktør og ejer glæder sig til at få "fingrene ned i bolledejen", som han udtrykker det. Han kalder selv generationsskiftet i virksomheden for et forbilledligt generationsskifte, fordi det er lykkedes at gennemføre det med den tidligere ejer og direktør, Poul Erik Christensen, som aktiv medspiller på sidelinjen i overgangsfasen.