Norden-formand: Jeg håber også pressen glæder sig

Nordens bestyrelsesformand, Mogens Hugo Jørgensen, kalder selskabets gyldne aktielønsprogram for helt normalt. Dog tvivl om aktieløn til bestyrelsen fremover.

Læs mere
Fold sammen
INTERVIEW

»Jeg håber ikke, at vi nu skal pilles ned, fordi vi klarer os godt. Der var jo ikke et øje, der i 2001 ville have troet, at vi kunne få så flot en kursstigning. Det er en blanding af virksomhedens dygtighed, markedets udvikling og så lidt held - sådan er det jo altid.«

Rederiet Nordens bestyrelsesformand, Mogens Hugo Jørgensen, er på vagt, når det handler om offentlighedens interesse i milliongevinster til ledelsen. Han mener ikke, at der er noget usædvanligt i det aktielønsprogram, som nu forgylder hele topledelsen i Norden.

Ikke bare den daglige ledelse, men også milliongevinster til bestyrelsen.

Det usædvanlige - understreger formanden - er den enorme kursstigning, der har været på Norden-aktien, og som på fem år har givet et afkast på over 2.000 procent.

Formanden får også selv helt kontant glæde af kursfesten. Værdien af bestyrelsens aktieoptioner er på 30,6 mio. kr. lige nu - knap halvdelen kan forvandles til kontanter i marts 2004 - og dermed placerer Norden sig som en af de bedst honorerede bestyrelser i Danmark overhovedet.

Kontant glæde
Eftersom formanden typisk får dobbelt honorar i bestyrelsen, har de aktieoptioner, som Mogens Hugo Jørgensen kan indløse i marts, en her og nu værdi på anslået mellem tre og 3,5 mio. kr. Hertil kommer et skønnet formandshonorar på mellem 400.000 og 500.000 kr.

Hvad var baggrunden for optionsordningen til direktionen?

»Vi vedtog dette program tilbage i 2001, fordi vi dengang forventede, at det var en del af shareholder value-ideen. At vi kunne give ledelsen en optionsordning.«

Hvad var baggrunden så for optionsordningen til bestyrelsen?

»Jamen, jeg ved godt, at corporate governance-diskussionen her på det seneste siger, at for at holde bestyrelse og direktion separeret, så anbefales disse ordninger ikke til bestyrelsen. Men baggrunden tilbage i 2001 for både direktion og bestyrelse var hensynet til shareholder value-ideen,« siger Mogens Hugo Jørgensen.

Men dermed har bestyrelsen jo tildelt optioner til sig selv?

»Ja, det kan du sige. Men det er jo ikke os i bestyrelsen, der har vedtaget det. Det er sket på generalforsamlingen.«

Det flugter ikke med intentioner om god selskabsledelse?

»Nej, ikke dem, som er i dag. Men sådan var det ikke i 2001.«

Betyder det så, at der i år og fremover ikke vil blive tildelt aktieoptioner til bestyrelsen?

»Det vil jeg ikke sige noget om. Jeg vil bare sige, at i 2001 var det ikke ualmindeligt og helt i overensstemmelse med shareholder value.«

Hvad synes du selv - helt personligt - om så store milliongevinster til topledere?

»Det har jeg ikke noget forhold til på nuværende tidspunkt. Det er store beløb, ja. Men aktionærerne er også blevet flot begunstiget, og det er til deling blandt mange mennesker. Og så må du ikke glemme beskatningen af gevinsterne. Man kan vel blot sige, at shareholder value programmet er lykkedes over al forventning, og det får så denne afsmitningseffekt på aktieoptionerne. Der er meget at glæde sig over, og det håber jeg også pressen glæder sig over. Jeg håber ikke, at vi skal pilles ned fordi vi klarer os godt.«

Hvad er din holdning i dag til aktieoptioner til bestyrelsen?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«