Nordea: USA spiller med de økonomiske muskler

De seneste tal lover godt for resten af året, mener Nordea Markets' cheføkonom.

Stramningerne i den offentlige sektor har trukket ned, men det private forbrug har vist sig resistent, noterer Nordea. Fold sammen
Læs mere
Foto: STEPHEN MORTON

Den amerikanske økonomi voksede i andet kvartal annualiseret med 1,7 pct. i forhold til første kvartal og det på trods af tidligere finanspolitiske stramninger, fortæller cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea Markets. Det lover samtidig godt for resten af året, påpeger økonomen.

En fremgang i den indenlandske efterspørgsel var især med til at trække væksten op, mens den amerikanske nettoeksport omvendt trak ned som følge af en meget stærkt importvækst på 9,5 pct. Eksporten steg dog stadig med godt 5 pct., og det er stærke tal at præsentere med tanke på, hvordan amerikanernes finanspolitik tidligere er blevet strammet.

»Stramningerne har især påvirket det offentlige forbrug, mens det private forbrug har vist sig temmelig resistent. Samtidig viste erhvervsinvesteringerne stor styrke, hvilket måske kan ses som en korrektion på en tilsvarende svag udvikling i kvartalet inden, men som under alle omstændigheder udtrykker en tro på fremtiden blandt de amerikanske virksomhedsledere,« skriver Helge J. Pedersen i en kommentar ovenpå de amerikanske myndigheders præsentation af BNP-tallet for andet kvartal onsdag eftermiddag.

Interessant er det ifølge cheføkonomen, at væksten for 2012 også blev opjusteret med hele 0,6 pct.point til 2,8 pct., og at alle amerikanere derfor på papiret er blevet 3 pct. rigere.

Opjusteringen af væksten skyldes en ny statistik for nationalregnskabet, som er taget i brug, og i den opfattes forskning og udvikling nu som en investering, der går ind på efterspørgselssiden i nationalregnskabet - og ikke længere som en almindelig omkostning for virksomhederne. Dermed bliver BNP-niveauet løftet med knap 3 pct. i forhold til tidligere opgørelser.

»Det er værd at bemærke, at nøgletallene hidtil for tredje kvartal tyder på, at vækstmomentum bliver endnu stærkere i årets anden halvdel, og vi venter fortsat, at den samlede vækst i USA vil blive på cirka 2 pct. i år,« skriver Helge J. Pedersen.

Fremgangen vil også kunne mærkes uden for USA. Helge J. Pedersen spår, at Europa og dermed også Danmark vil nyde godt af fremgangen i verdens ubetinget største økonomi, fordi eksportudsigterne forbedres.

»Den største risiko for det globale opsving ligger lige for tiden i Kina, hvor væksten i andet kvartal kun med nød og næppe nåede regeringens målsætning på 7,5 pct. Vi forventer dog, at de kinesiske myndigheders nye bestræbelser på at stimulere væksten vil bære frugt senere på året, så der bliver ikke grund til at frygte for en egentlig nedsmeltning af økonomien, men blot en afmatning, som i bund og grund ligger i tråd med vækstmålet,« vurderer Helge J. Pedersen.