Nonsens og egoisme

Ordet kultur har mange - og en gang imellem modstridende - betydninger. Når ordet anvendes i sammenhæng med sort arbejde,

så er det ikke den betydning, som handler om god dannelse og opdragelse.I et indlæg i ErhvervsBladet skriver vognmand

Christian Jensen fra Asaa med reference til PEJ Gruppen om en folkekultur, der vil fortsætte, så længe skattetrykket

er så højt, som det er. Han har sikkert ret i, at en stor del af danskerne er så ukulturelle, at de vender sig

mod det solidariske sammenhold i det danske samfund og på den ene eller anden måde bidrager til at fremme sort arbejde.Han

skriver, at der kun er én ting at gøre mod sort arbejde: sænkelse af indkomstskatten, så sort arbejde bliver

uinteressant.

Et spørgsmål om moral

Deri er jeg ikke enig. Man kunne også begynde med opdragelse af opvoksende

generationer og indprente dem nogle kulturværdier, der bl.a. indeholder oplysning om, at det er nasseri mod fællesskabet

at lave eller købe sort arbejde.Det er de færreste borgere i landet, der synes, at serviceniveauet i det danske

demokrati er for højt. De er parate til at nyde, men ikke altid til at yde.Så vi har behov for en grundlæggende

diskussion om, hvorvidt vi ønsker et velordnet, demokratisk samfund, hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov. Det

drejer sig nemlig også om moral eller mangel på moral.Jeg taler ikke for, at skattetrykket skal være fast

og højt. Jeg ser gerne reelle skattelettelser, hvis de er rimelige. Men hvis nytænkningen har til formål at privatisere

bevidstløst eller gennemføre skattelettelser på svage gruppers bekostning, står jeg af. Tanker om at pengene

befinder sig bedst i visse borgeres lommer er jo hverken nye eller spor solidariske. Men liberal(t) nonsens og egoisme.