Noget at leve af...

Læs mere
Fold sammen
Lige for tiden sidder der to kommissioner, som skal hjælpe regeringen.Den ene hedder Velfærdskommisisonen og den

anden hedder Globaliserings-kommissionen. Eller mere mundret - "hvad skal vi leve af" - kommissionen.Den første

skal undersøge, hvordan vi indretter vores samfund fornuftigt fremover, fordi vi får stadig flere velfærdsudgifter

til det stigende antal ældre. Den kommission blev nedsat sidste efterår.Den anden kommission skal finde ud af om

vi overhovedet har noget at dele ud af til velfærd i 2010, når alle vore arbejdspladser er flyttet til Kina. Den blev

nedsat i mandags med en række erhvervsfolk som medlemmerRækkefølgen er tankevækkende.Først

finder vi ud, hvordan vi fordeler det vi skaber - og siden finder vi ud af, om vi overhovedet har noget at dele ud af.Fælles

for de to kommisioner er, at de skal levere deres svar sidst i 2005 .Forinden er der holdt et Folketingsvalg, hvor politikere

og vælgere ikke behøver beskæftige sig med de ubehagelige spørgsmål om fremtiden. Dem vil kommissionerne

jo give os svar på.Mens kommissionerne tænker udvikler verden sig med stormskridt. I ugens løb kunne vi læse,

at stålpriserne stiger radikalt, fordi efterspørgslen i verdens værksted, Kina, er steget brat. Ikke så mærkeligt

- det er jo her de fremstiller stadig flere af de varer ,vi forbruger. Vi kunne også læse, at Indiens IT-sektor har gjort

nye fremskridt og bliver stadig mere konkurrencedygtig.Men inden depressionen sætter ind, er det også værd

at hylde opfindsomheden. For det jo den, vi skal leve af i Danmark. Det behøver vi sådan set ikke en kommission til at

finde ud af.Vi kan bare gå ud i virkeligheden.Der kommer jeg meget lige for tiden. Her på ErhvervsBladet prøver

vi nemlig at afdække vore læseres informationsbehov til brug for vores produktudvikling.Og lad mig sige med det

samme: Jeg kommer altid stærkt opmuntret hjem fra disse møder. For i vores læserkreds er både virkelysten

og iderigdommen stor.Mit humør steg f.eks. adskillige grader, da jeg i mandags besøgte Annette Krath Poulsen,

selvstændig industriel designer på Frederiksberg, der har et par faste freelancere i sit brød.For fondsmidler

og med bistand fra handicaporganisationer har hun udviklet "KapHandi", en internetservice, hvor handicappede kan få

information om hvilke hoteller, restauranter, museer o.s.v., der er mest tilgængelige. Med "KapHandi" bliver det muligt

for en svagtseende eller en gangbesværet at planlægge udflugter til Danmarks kultur- og fritidsliv, specifikt udfra personlige

krav om tilgængelighed. Og hele det omfattende registreringsarbejde af hotellers, museers og biografers tilgængelighed foretages

af de handicappede selv.Vi har altså at gøre med et ganske unikt stykke software, som formentlig kan sælges

i udlandet. Det er udsprunget af hårdt arbejde, men også af en organsiationsgrad og en videnbase, som man formentlig ikke

ville kunne mønstre i andre lande end Danmark eller Sverige.Annette stak mig i øvrigt en brochure om "moodplayer"

- et program, der sorterer og udvælger digitale musikfiler efter ens humør. Er jeg ked af det, vælger progammet

ud fra mit "mood" helt automatisk en Billy Holiday-skive, hvis den er tilgængelig på nettet. Jeg skal blot have forhåndsudfyldt

min person- og musikprofil. Også dette stykkes software udvikles af danskere et sted på Frederiksberg og har vakt stor

opsigt i musik og it-industrien. Opfindsomt er det i hvert fald.For tiden kritiseres regeringen for at have oprettet ligeså

mange kommissioner og råd, som den nedlagde ved sin tiltræden. Og det skal såmænd nok passe.Det er godt

med eksperter, der om to år vil fortælle os "hvad vi skal leve af". Men aller bedst var det, hvis politikere

i højere blev grebet af den iværksætterlyst, der findes rundt om i virkelighedens Danmark.Så ville

de også indse, at løsningen på gåden ligger der.Der skal simpelthen skabes bedre vilkår i Danmark

for dem, der skaber deres egen fremtid. For det er også dem, der skal skabe Danmarks.