Nørby-udvalget øger investorpres

Nørby-udvalgets anbefalinger til god ledelsesskik lever helt op til ATPs krav. Og ATP vil forfølge anbefalingerne på de kommende generalforsamlinger.

En række børsnoterede selskaber vil på forårets generalforsamlinger få at føle, at ATP bakker aktivt op om Nørby-udvalgets nye anbefalinger til god selskabsledelse.

Anbefalinger, der nøje stemmer overens med ATPs egne.

»Vi bliver også målt og vejet på afkastet, og derfor bliver vi også relativt barske i forsøget på at få det størst mulige afkast,« sagde ATPs direktør Lars Rohde i går på Ernst & Youngs og Berlingske Tidendes konference om corporate governance. ATP forvalter en formue på 265 milliarder kr., hvoraf en femtedel er placeret i danske aktier og en fjerdedel i udenlandske.

For ti år siden havde ATP stort set ingen udenlandske aktieinvesteringer.

Som en slet skjult advarsel gør Lars Rohde opmærksom på, at globaliseringen og de internationale finansmarkeder nu er de centrale drivkræfter.

»For 20 år siden kunne vi ikke investere i udlandet. I dag kan vi investere i 100.000 børsnoterede virksomheder i hele verden. Og selskaberne må konkurrere om de globale investorers penge,« sagde Lars Rohde.

Han havde til gengæld også et par gulerødder til de over 200 fremmødte erhvervsledere på konferencen.

»Det, at vi presser på for højere afkast, er med til at minimere selskabernes kapitalomkostninger og dermed til at forbedre konkurrencedygtigheden. Det er også den bedste garanti mod overtagelser. En høj aktiekurs er forskellen på at spise og blive spist,« sagde Lars Rohde.

ATP og de andre danske institutionelle investorer kan imidlertid ikke tillade sig hvad som helst overfor selskaberne.

For det første kan ATP ikke gå ud af et selskab fra den ene dag til den anden, uden at det skader ATPs egen performance. Der vil være tale om så store aktieposter, at det vil presse selskabets aktiekurs.

Dertil kommer det traditionelle problem med majoritetsaktionærer i mange danske selskaber, og deres markante indflydelse på ledelsen.

»Vi vil udnytte vores indflydelse gennem en dialog med ledelsen på generalforsamlingerne, der jo er det øverste organ. Men vil vil også øge dialogen mellem den store og minoritetsaktionærerne,« siger Lars Rohde, der trods ATPs størrelse hører til de sidste i det enkelte selskab.

På gårsdagens konference stillede professor i selskabsret ved Københavns Universitet Jan Schans Christensen med rette spørgsmålet, om man ikke blot kan lade være med at investere i selskaber med dårlig ledelsesskik

»Jo, men det ville nok være en dyr proces for samfundet, hvis de dårlige selskaber falder ned,« svarede han selv.

Lars Rohde erkender da også, at ATP med stor fornøjelse investerer i virksomheder med dårlig corporate governance.

»Der er ikke noget så godt som et selskab, som man kan gøre noget ved. Det kan give det største afkast,« sagde ATP-chefen.