Nørby på ret kurs

Begrebet "corporate governance" er som flere andre engelske udtryk ved at blive en del af det danske sprog. På dansk

betyder "corporate governance" god selskabsledelse. Ikke forstået som "daglig ledelse", men som anbefalinger

til hvordan et selskab, der er organiseret som aktieselskab, overordnet bør styres. Herunder særlig, hvilke bestemmelser,

der gælder for bestyrelsens sammensætning og arbejde.Behovet for "corporate governance" er opstået

efter en række skandaler i store børsnoterede virksomheder i USA og Asien. Der er således tale om et internationalt

fænomen, som kom til Danmark omkring årtusindeskiftet. Her fik et udvalg med Falck-direktør Lars Nørby Johansen

i spidsen til opgave at udforme anbefalinger til danske børsnoterede virksomheder om, hvordan de burde ledes og styres i bestyrelsesregi.

Opdraggiveren var Erhvervsministeriet.Udvalget kom med sin første rapport i 2001. Typisk blev det frarådet børsnoterede

aktieselskaber at have aktier med forskellige stemmevægte. Der blev endvidere givet anbefalinger om antallet af bestyrelsesmedlemmer og

disses kompetencer, ligesom det blev fastslået, at ejeledere, der både var direktører og hovedaktionærer,

ikke kunne sidde i bestyrelsen. Desuden blev der angivet en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.Anbefalingerne,

der også rummede tekster om risikostyring og aktionærinformation, blev straks taget til indtægt af Københavns Fondsbørs,

der opfordrede de børsnoterede selskaber til at forholde sig til de nye anbefalinger.Nu efter godt tre år har Nørby-udvalget

revuderet sine anbefalinger og blødt dem op på en række områder. Der er således ikke længere

en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer og kravene til antallet af medlemmer og til kompetence-sammensætningen er mindre

håndfaste.Det er velkomment, at Nørby-udvalget har reageret på diskussionen i erhvervslivet i de sidste

tre år. Anbefalingerne er efterhånden blevet til at leve med - også for en del ikke-børsnoterede virksomheder.Men

det er vigtigt at fastholde, at det fortsat bør være op til selskaberne, både de børsnoterede og de ikke-noterede,

at vurdere, om de vil følge anbefalingerne.Vi skal ikke i Danmark have et kodeks for virksomhedsstyring, der binder ejerne

op på bestemte former at drive virksomhed under.