NKTs privathavn solgt til havnefællesskab

Associated Danish Ports A/S, der er en sammenslutning af havnene i Fredericia og Nyborg - og med Middelfart Kommune som kommende aktionær

- har overtaget NKT-havnen i Middelfart.


Arealerne er på 46.000 kvm og der er lagerbygninger på 12.000 kvm.


Købet

blev afsluttet i slutningen af sidste år, og det har været en handel, som i første omgang blev afvist af Trafikministeriet,

men hvor politikerne i Middelfart fandt en løsning, der betyder, at der er begrundet håb om, at der kan gives dispensationer,

så man meget hurtigt kan komme i gang med at bruge faciliteterne.


Politikerne valgte nemlig at investere i projektet. Dermed

får den nye havn status som kommunal havn, og det letter vejen betydeligt for det fremtidige projekt.


Man er allerede i

gang med at lave ny lokalplan for området, og alle parter håber på en hurtig og positiv behandling af dispensationsansøgningen,

der skal behandles hos Trafikministeriet, så man kan tage havnen i brug i indeværende år - i stedet for at skulle

vente til 1. januar i 2004, som loven foreskriver.


- Vore planer er at udbygge det eksisterende kajanlæg på 53 meter

til en længde på 150 meter med ni meters dybde, siger administrerende direktør Jens Peter Peters, ADP A/S.


-

Det vil give mulighed for at etablere en moderne havn med ro-ro-faciliteter.


- Dertil kommer, at der er sendt en ansøgning

til Kystinspektoratet for at få tilladelse til at udvide havnearealerne til 60.000 kvadratmeter.


- Disse installationer

vil gøre havnen attraktiv - dels som selvstændig kommunal havn - dels som en aflastningshavn for Fredericia Havn, der virkelig

har hårdt brug for mere plads, siger Jens Peter Peters.


Udbygningen af NKT-havnen vil betyde, at Middelfart bliver væsentligt bedre

stillet, end man er i dag, hvor den eksisterende havn ofte er et markant debatemne på grund af placeringen i bymidtens baghave.