NKT fik større overskud i 2003 end forventet

Alligevel er overskuddet ikke tilfredsstillende, og en ny strategi skal virksomhedens indtjening.Det lykkedes sidste år

for NKT at få vendt skuden og komme ud med et plus på bundlinien. Overskuddet blev endog større, end koncernen

selv havde ventet ved årets start, men betegnes alligevel ikke som tilfredsstillende med de industriaktiviteter, der ligger

i NKT. Der er derfor lagt en ny strategi for de kommende år, som skal øge indtjeningen.For indeværende år

venter ledelsen dog kun en relativt beskeden fremgang i såvel omsætning som indtjening. Omsætningen, der blev 5889

mio. kr. i fjor, ventes at blive ca. seks mia. kr. i år.Det anføres, at der ventes en stigning i driftsresultatet

-defineret som overskuddet før finansposter, skat, afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) - sammenlignet med sidste

år, da det blev 386 mio. kr. EBITDA-marginen ventes at blive på lidt over seks pct., mens den sidste år var på

6,6 pct.På bundlinien ventes der til gengæld en mærkbar fremgang fra 85 mio. kr. sidste år til ca. 100

mio. kr. i år, når minoritetsaktionærerne har fået deres andel.Bestyrelsen foreslår, at udbyttet

for 2003 hæves til fem kr. pr. aktie fra fire kr. for året før. Desuden vil der blive udbetalt et ekstraordinært udbytte

på tre kr. pr. aktie for at ændre kapitalstrukturen.Salget af miljøvirksomheden Watech og life-scienceselskabet

Scandinavian Micro Biodevices gav en gevinst på 26 mio. kr. i 2003, og det var med til at sikre koncernen et større overskud

end oprindeligt ventet. Hertil kom, at det ene af koncernens store selskaber - Nilfisk-Advance - klarede sig betydeligt bedre end

forudset.- Regnskabet for 2003 afspejler, at koncernen har opnået stabilitet. Resultatet er således ikke præget

væsentligt af poster af engangskarakter og er derfor umiddelbart repræsentativt for koncernens rentabilitet og udviklingsretning,

anføres det i års-rapporten.Nilfisk-Advance oplevede sidste år en vækst i omsætningen på

godt 5 pct., når der korrigeres for faldende valutakurser.Der har været fremgang på alle tre hovedmarkeder

- USA, Europa og Asia/Pacific - og det vurderes, at væksten har været større end den generelle markedsvækst,

hvilket vil sige, at der er vundet markedsandele.Selskabet bidrog med et sammenligneligt driftsresultat på 276 mio. kr.,

og det er en fremgang på 29 pct. i forhold til året før.Endnu bedre er det dog gået for NKT Cables,

som har haft en fremgang i driftsresultatet på hele 52 pct. til 166 mio. kr., mens omsætningen kun er steget tre pct.,

når der justeres for ophørte og solgte aktiviteter, faldende valutakurser og ændringer i metalprisen.Koncernen

pointerer selv, at en væ-sentlig del af fremgangen skyldes de gennemførte restruktureringstiltag, der har betydet, at

medarbejderstaben er reduceret med 16 pct.RB-Børsen