NeuroSearch fik sit gennembrud

Læs mere
Fold sammen
NeuroSearch og den tyske medicinalgigant Boehringer Ingelheim har indgået en aftale om udvikling og markedsføring af

NS2330 til behandling af Alzheimers og Parkinsons sygdom.


NeuroSearch modtager samlede præmarketing betalinger på

ca. 680 mio. kr. (80 mio. USD), hvoraf ca. 170 mio. kr. (20 mio. USD) er en initial betaling og de resterende ca. 510 mio. kr. (60

mio. USD) forfalder frem til markedsføringstilladelse. Den tilladelse ventes givet i 2005.


Derefter vil NeuroSearch løbende

modtage royalties af salget af lægemidlet.


Verdens Sundheds Organisationen, WHO, anslår, at 29 mio. mennesker verden over

lider af demens. Halvdelen af dem har Alzheimers. Omkring 4 mio. mennesker lider af Parkinsons sygdom.


Indtil videre har der

kun været dystre udsigter for de mennesker, som får konstateret Alzheimers eller Parkinsons sygdom. NeuroSearch har længe arbejdet

på et middel mod de to frygtede sygdomme, og nu tyder meget på, at selskabet er på rette vej.


- Aftalen betyder

både, at vi får lettet omkostningerne og at vi har fået tilført likviditet på 20 mio. dollars. Derudover

bliver presset på vores forskere aftaget, og selvom vi endnu ikke har oplevet problemer med at få tilført de rigtige

forskere, så er det også et aspekt, siger adm. direktør Jørgen Buus Lassen.

Aktier

Derudover er Boehringer

Ingelheim fået mulighed for at blive aktionær i NeuroSearch. Boehringer Ingelheim er således blevet tilbudt en tegningsoption

til at tegne 210.000 stk. nye NeuroSearch aktier a 47,6 USD i stedet for at indbetale en kontant milepælsbetaling.


- Boehringer

Ingelheim''s mulighed for at blive aktionær i NeuroSearch, som en del af en udviklingsaftale, vil styrke engagementet i samarbejdet

og viljen til at gennemføre udviklingen af NS2330 optimalt, vurderer NeuroSearch.


Aftalen og det stærke engagement

med den tyske medicinal-gigant gør samtidig, at NeuroSearch ikke behøver at fusionere eller lade sig opkøbe af

andre selskaber. Det var der ellers en stor sandsynlighed for, da selskabets pengekasse inden blev tømt ret hurtigt.

AnalyserInvesteringsbanken

UBS Warburg har opjusteret sin anbefaling af NeuroSearch til Køb fra Hold som følge af fredagens positive nyhed. Banken har

samtidig løftet kursmålet på aktien til 220 kr. fra 200 kr.


Opjusteringen skyldes NeuroSearchs aftale med

tyske Boehringer Ingelheim om udvikling og markedsføring af NS2330 til behandling af Alzheimers og Parkinsons sygdom.


Samme

årsag er baggrunden for, at Danske Securities har hævet vurderingen af aktiens fair værdi med 17-23 pct. til intervallet

380-420 fra tidligere 310-360.


NeuroSearchs melding om aftalen med Boehringer Ingelheim viser samtidig, at NeuroSearch har orden

i tingene, vurderer en porteføljemanager.


- Der er ingen tvivl om, at aftalen er god for NeuroSearch og for investorerne.

Når Boehringer Ingelheim kaster så mange penge i selskabet, sender det et signal om, at NeuroSearch har orden i tingene.

For det andet skaber det ro om NeuroSearch, så de ikke skal ud og finde ny kapital foreløbig. Og for det tredje betyder

aftalen, at Boehringer Ingelheim, udover de 680 mio. kroner, betaler alle fremtidige udviklingsomkostninger i forbindelse med midlet.
Det drejer sig om flere hundrede millioner, som NeuroSearch sparer, siger Magnus Corfitzen, der er portfolio manager i Danske

Capital.

AndreNeuroSearch er dog mere end blot NS2330 til behandling af Alzheimers og Parkinsons sygdom. NS2389 til behandling

af depression har længe været undervejs, men selskabet er stødt ind i store komplikationer på vejen.


NeuroSearch

har afsluttet de planlagte prækliniske undersøgelser af NS2389. Resultaterne kan ikke fuldstændigt forklare de

tidligere toksikologiske fund, der var årsag til standsningen af det kliniske fase 2 program i august 2000. NeuroSearch skal

nu med sin samarbejdspartner GlaxoSmithKline diskutere de foreliggende resultater.


Problemet var ganske enkelt, at forsøg

på hunde viste nogle celle-ændringer, som man ikke helt har kunnet forklare.


- Og vi har endnu ikke kunnet belyse

de ændringer. Derfor kan der blive problemer med registreringen af stoffet, da der jo er flere produkter på markedet inden

for området, forklarer adm. direktør Jørgen Buus Lassen.


NeuroSearch kunne derfor ikke som planlagt indsendt

et responsum til de amerikanske sundhedsmyndigheder i 4. kvartal 2001.


Det kan betyde, at det tidligere ellers så lovende

antidepressivprojekt er på vej mod helt at blive opgivet.


Bl.a. har Handelsbanken i en analyse nedskrevet projektets værdi

til nul kroner.


Markedet afventer dog nogle korttids forsøg, som kan give en afklaring af projektet allerede i første

kvartal i år.


Selvom NS2389 bliver opgivet, så er der dog tre afledte produkter, der kan vise sig værd at forske

yderligere i. Forskningen vil samtidig ikke belaste NeuroSearchs økonomi, da det er GlaxoSmithKline, der forestår alle udgifterne.


-

Derfor har det som sådan ingen betydning for NS2389, at vi har fået tilført likviditet, siger Jørgen Buus

Lassen.