Netto tynger Dansk Supermarked

Årsregnskab: Netto vokser så hastigt, at overskuddet daler kraftigt. Også Føtex sløjer af på bundlinien. Indhug i datterselskabernes bugnende pengetanke holder dog det samlede overskud oppe hos Dansk Supermarked.

Dansk Supermarked har sidste år haft så travlt med at udvide omsætningen, at overskuddet daler i flere af koncernens butikskæder.

Nettos hastige ekspansion med 54 nye forretninger i ind- og udland koster overskud i Dansk Supermarked, der udover discountkæden også ejer forretningerne Føtex, Bilka, Tøj & Sko samt A-Z.

Alt i alt fordoblede Dansk Supermarked sidste år investeringerne. 1,8 mia. kr. blev der taget i kassen til at bygge nyt.

Året før var tallet 887 mio. kr. Udover de 54 Netto-forretninger - heraf 42 i Danmark - åbnede koncernen tre nye Føtex-forretninger og et Bilka-varehus.

Med en omsætning på 37,7 mia. kr. - en vækst på knapt 7 pct. - nærmer Dansk Supermarkeds størrelse sig hastigt FDBs Coop Danmark, hvis butikker i en foreløbig opgørelse har meldt om en omsætning sidste år i nærheden af 40 mia. kr.

Fald i Danmark

Dansk Supermarked henter dog næsten 11 mia. kr. af omsætningen fra Nettos butikker i Tyskland, Polen og Storbritannien.

Mens Nettos danske overskud efter skat faldt drastisk fra 152 mio. i 2000 til nu 49 mio. kr., så var overskuddet mere behersket i de udenlandske Netto-butikker. Det faldt fra 133 mio. kr. til 112 mio. kr. sidste år. Også Føtex' bundlinie har tilbagegang til 155 mio. kr. fra 170 mio. kr.

Det samlede butiksoverskuds beskedne fremgang holdes oppe af fortjenesten på Bilka-varehusene.

Den samlede bundlinie efter skat landede sidste år på 873 mio. kr. mod 830 mio. kr. året før. En stigning på 5,2 pct.

Jysk regnskab

»Set med internationale øjne ligger vores overskudsgrad i midten, men efter danske forhold er vi jo nok dem, der stadig har den største overskudsgrad,« siger informationschef Poul Guldborg, Dansk Supermarked.

Årsagen til bundlinietilbagegangen hos Netto og Føtex forklares med, at begge kæder omgående bogfører alle investeringer.

Hvor andre kan afskrive et nytbyggeri eller et køb over 20 eller 30 år, lader Dansk Supermarked hele investeringen indgå i årsregnskabet.

»Vi er jo nok lidt jyske hvad det angår,« siger Poul Guldborg.

De vedholdende branchespekulationer om et salg af Dansk Supermarked, næres i årsregnskabsteksten.

Dansk Supermarked har opgivet den før så indviklede selskabskonstruktion og nu skabt en regnskabsmæssig gennemskuelig koncern.

Oveni kommer, at gruppens tidligere interessentsselskaber er omdannet til aktieselskaber.

»Nej, Dansk Supermarked er ikke til salg.

Vi har valgt at lave et koncernregnskab, fordi det er mere overskueligt for alle,« siger Poul Guldborg.

Dansk Supermarked ejes fortsat af købmand Herman Salling i kompagniselskab med A. P. Møller-gruppen.